ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ นายพงศกร ตีบกลาง (ครูอาร์ม) : ครูสอนศิลปะ

โรงเรียนโยธินนุกูล ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

LINK การศึกษา

Innovation [สื่อนวัตกรรม]

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องทัศนธาตุ

คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด

Tossakan ramayana

Fake Tossakan Mask

Acrylic พู่กันกับเกียง #1

Acrylic พู่กันกับเกียง #2

Thawan Duchanee1

Thawan Duchanee2

การเขียนภาพคนครึ่งตัว เทคนิคสีน้ำ#1

Foggy Watercolor Painting

การเขียนภาพคนครึ่งตัว เทคนิคสีน้ำ#2

Woodcut ภาพพิมพ์แกะไม้

Water Color Tree # สีน้ำ ต้นไม้

Water Color Orange

การเขียนภาพไทย 1

Watercolor flower

ภาพพิมพ์ธรรมชาติ Nature prints

วาดม้าโพนี่ PONY DRAWING

วาด Among us

สอนผสมสี วงจรสี

ปั้นผลไม้จากดินน้ำมัน

ประดิษฐ์ตุ๊กตา Trolls

ศิลปะสื่อผสม Mixed Media Art

ห้องเรียนออนไลน์และส่งงานระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 ตามลิ้งค์ Line และ Facebook

Download Worksheet [ดาวน์โหลดใบงาน] ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6

Online Education [บทเรียนออนไลน์]

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คลิ้กเพื่อเข้าสู่บทเรียน

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คลิ้กเพื่อเข้าสู่บทเรียน

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คลิ้กเพื่อเข้าสู่บทเรียน

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิ้กเพื่อเข้าสู่บทเรียน

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คลิ้กเพื่อเข้าสู่บทเรียน

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คลิ้กเพื่อเข้าสู่บทเรียน

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิ้กเพื่อเข้าสู่บทเรียน

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาทัศนศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คลิ้กเพื่อเข้าสู่บทเรียน

ผลงานนักเรียน

งานแห่เทียนพรรษาโคราช ประกวดวาดภาพระบายสี 2665

ผลงานนักเรียนรายวิชาศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด 2565

จัดนิทรรศการ วันพ่อแห่งชาติ 2563 ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

คลิ้ก

ผลงานนักเรียนรายวิชาศิลปะเพิ่มเติม

คลิ้ก

ผลงานนักเรียนรายวิชาศิลปะเพิ่มเติม

ภาพพิมพ์แกะไม้ : Woodcut

คลิ้ก

ผลงานนักเรียน สื่อการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกและตะวันออก

คลิ้ก

ผลงานครู

ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโยธินนุกูล

คลิ้ก

การประกวดสื่อครู ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จังหวัดร็อยเอ็ด

คลิ้ก

ประเมินวิทยฐานะ คศ.2 ว.17