yngre læge

http://whoamikjeldandersen.blogspot.dk/

 • Det er en alvorlig situation at miste bolig, job og karriere, især når det er uforskyldt. Denne hjemmeside er udtryk for, at jeg har forsøgt alt andet uden held, og at min situation har været fuldstændig uholdbar gennem måneder, uden udsigt til forbedring. Var det retfærdigt? Berettiget?
 • Dem, der er skyld i min situation, må finde sig i at blive nævnt hér.

Sidste dag i eget hjem. Mit lagerrum.

Mit værelse i fire måneder. Bedre end gaden.

Mit værelse de seneste to måneder. Kælderen bedre.

Bedre end gaden eller Mændendes Hjem

Jeg har på intet tidspunkt ikke kunne arbejde.

Her ses konsekvensen af tvungen passivitet.

Udsætningen

 • Jeg gjorde alt menneskeligt muligt, for at forhindre, jeg blev sat på gaden
 • Fraset ganske få mennesker var alle pisse ligeglade, især kolleger og myndigheder
 • Hvis jeg kunne dedikere tabet af min bolig til nogen, må det være:
  • Overlæge Ulla Brix Tange, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
  • Læge Kristine Chemnitz, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
  • Professor Martin Lauritzen, INF/Glostrup Hospital
  • Embedslæge Elisabet Tornberg Hansen, SST
  • Bivejleder (ER) fra FIUNIT/Glostrup Hospital
  • Praktiserende læge (CE), Citydoctors
  • Yngre Læger, Lægeforeningen

Udsætningen - Boligselskabet

 • Min daværende lejelejlighed var initialt ejet af Lægeforeningen
 • Adressen var: Dronningens Tværgade, 46, 5. -2, 1302 København K
 • Lægeforeningen frasolgte ejendommen til det private selskab Patrizia
 • Det var en lang, opslidende og håbløs process, især pga. udtalt mangel på forståelse
 • Præcis hvor stressende og belastende det var at leve på fattigdomsgrænsen og med udsmidning hængende over hovedet i over et halv år, er svært at sætte sig ind i, men ikke desto mindre var det min situation, den var uforskyldt og jeg kunne men måtte ikke arbejde, således at jeg kunne have blevet boende. Sidstnævnte kan jeg takke det modbydelige og uduelige menneske, embedslæge Elisabet Tornberg Hansen for.

Den 3. maj 2016 - fra mig til boligselskabet

"Kære Patrizia v. Anne Rastén.

En kort præliminær meddelelse herfra (i skrivende stund omkring kl. 10.50, 3. maj, 2016): Jeg havde, kort fortalt, i fredags fået oplyst, at der var et for mig betragteligt beløb i rest feriepenge. Jeg indsendte selvfølgelig straks påkrævet formalia, men intet er endnu indsat på min konto.

Jeg kontaktede i går d. 02-05-16 Borger.dk (v. opringning og ved selv at tilgå siden) og desuden Feriekonto telefonisk, og oplystes, at de feriepenge, jeg havde til gode - omkring 38.000,00 kr. - (rester fra diverse tidligere arbejdsgivere, og først for uger siden opgjort, trods mine endnu tidligere, talrige anmodninger herom), ganske rigtigt var rekvireret korrekt af ut., men at der ville være en smule latens på selve udbetalingen.

Jeg skriver til dig senere med forhåbentlig konklusiv information, men indtil videre har jeg ikke opsagt min lejlighed, som jeg kan beholde, såfremt førnævnte midler kommer i løbet af dagen.

Ringer og/eller skriver senere dd. til dig, men igen: jeg har ikke de facto eller de jure opsagt min lejlighed. I øvrigt kontakter jeg ligeledes i dag LLO..."

Den 18-07-16 - fra mig til boligselskabet

"Kære Patrizia v. Anne Rastén

Jeg skal i forlængelse af min opringning og telefonsamtale den 18-07-16 med din kollega, der, som jeg forstår det, i dit fravær varetager al formalia vedrørende mit lejemål i Dronningens Tværgade 46, 5. sal lejlighed 2, som aftalt oplyse:"

...

"Til slut skal jeg nævne, at jeg er utrolig ked af at fraflytte. Der har i flere år forud for de sidste ca. seks måneders problemer ikke været noget at udsætte på hverken administration, lejlighed eller naboer, og jeg har været utrolig glad for at bo på dét lejemål, som jeg må afstå i morgen."

Udsætningen - Økonomisk underskud

Den 8. januar 2016 - fra mig

"8. Januar 2016: Akut Opdatering: Jeg er netop blevet oplyst om, at kontingentet til Akademikernes A-kasse, samt min husleje (knapt 19.000,00 kr./3 måneder) ikke er overført pga. insufficiente midler. Jeg skriver kun dette for at understrege alvoren i min situation. Jeg er tvunget til hurtigst muligt at kontakte andre myndigheder, for at bibringe midler. Det er vigtigt for mig at det vedlægges også denne sag, til trods for, at I ikke er direkte involveret i dette forhold. Tak"

Jeg har censureret mindst muligt i dette materiale. Formålet er ikke at hænge nogen ud. Omvendt må man finde sig i at stå til ansvar for sine handlinger, præcis som jeg selv gør og har gjort. Jeg udleverer mest af alt mig selv. Alt materiale har været forelagt relevante myndigheder.

Mit mål er at uploade samtlige dokumenter, billeder og lydfiler til hjemmesiden. Det er et omfattende arbejde, men jeg har heldigvis alverdens tid.

Sket er sket, det kan jeg ikke gøre noget ved. Men jeg kan sørge for at intet nogensinde glemmes af det, der skete. Denne side hjemmeside findes i identiske udgaver på mirror-sites.