Giedame

Su ryto aušra

Slaptoje

Mano laimingos akimirkos (rusų kalba)

Pamilo Dievas žmones (rusų kalba)

Dėkok

Aš noriu jums papasakot

Gyvas Jis