Krakowski Parlament Młodzieży

Finał I Krakowskiego Parlamentu Młodzieży

W dniu dzisiejszym zakończył się projekt edukacyjny I Krakowski Parlament Młodzieży. 🏛😍📚🗣Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratujemy! W sposób szczególny gratulujemy zwycięzcom, którymi okazali się:

🥇Najlepszy Poseł KPM - Jan Przewięźlikowski, z klubu REJ (96,6 pkt.)

🥈 II najlepszy Poseł KPM - Kasia Kuliberda, z klubu 7F (86 pkt.)

🥉 III najlepszy Poseł KPM - Józef Bartosz, z klubu URSUS (85 pkt.)

🏆 Najlepszym klubem poselskim została Unia Rolniczo - Społeczna Ulicy Studenckiej, reprezentująca V LO w Krakowie. 👏👩‍🌾👨‍🌾

Ponadto JURY zdecydowało o wyróżnieniu Posła Filip Kamiński oraz Posła Warcisława Rokosza - Kuczyńskiego. 🏅

Gratulujemy!

Listy mówców I KPM.


Na podstawie art. 39. ust. 3 pkt 1, Sekretarz KPM podaje do wiadomości publicznej listę mówców I KPM.

Pierwszy dzień obrad KPM (27.05.2019)

(wnioskodawca: klub poselski Krakowska Organizacja Sobieszczaków).

(wnioskodawca: klub poselski Siódmy Filar)

(wnioskodawca: klub poselski Unia Rolniczo-Społeczna Ulicy Studenckiej)


Drugi dzień obrad KPM (28.05.2019)

(wnioskodawca: klub poselski Rada Europejskiej Jedności)

(wnioskodawca: klub poselski Unia Nowodworska)


Jury I Krakowskiego Parlamentu Młodzieży

Informujemy, że na podstawie art. 40. ust 2 Regulaminu KPM, powołano Jury I Krakowskiego Parlamentu Młodzieży, w składzie:

 • dr Olga Błyskal (Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce)
 • dr hab. Monika Florczak - Wątor, prof. UJ (Wydział Prawa i Administracji UJ)
 • Krzysztof Buła (Krakowskie Stowarzyszenie Mówców)
 • Rafał Lega (Krakowskie Stowarzyszenie Mówców)
 • Mateusz Drożdż (Urząd Miasta Krakowa)
 • Milena Borowik (Wydział Prawa i Administracji UJ)
 • dr Agata Niżnik - Mucha (Wydział Prawa i Administracji UJ)
 • dr Kristina Trykhlib (Katedra Teorii i Filozofii Prawa na Uniwersytecie w Charkowie)


Członkowie Jury oceniają:

1) indywidualne wystąpienia Posłów KPM, przyznając punkty w odpowiedniej skali.

2) zaangażowanie i aktywność Posłów KPM w obrady Krakowskiego Parlamentu Młodzieży, przyznając dodatkowe punkty.

3) pracę klubów poselskich, zwracając szczególną uwagę na współpracę ich członków, przyznając punkty w odpowiedniej skali, które są sumowane następnie z uzyskanymi punktami na podstawie art.40. ust.4 pkt.1. oraz pkt.2.

KPM wkracza w drugi etap!

Właśnie rozpoczął się drugi etap projektu edukacyjnego "Krakowski Parlament Młodzieży". Na tym etapie, zadaniem uczestników jest przygotowanie stanowiska i argumentacji, dla wszystkich złożonych projektów ustaw. Efektem ich pracy, będą zadane pytania oraz złożone poprawki, podczas obrad I KPM-u. Jednocześnie złożone projekty ustaw wraz z uzasadnieniami są oceniane merytorycznie, przez członków Jury.

Weryfikacja formalna projektów ustaw zakończona.

Informujemy, że Marszałek KPM wraz z komisją legislacyjną zakończyli weryfikacje formalną złożonych projektów ustaw. Tym samym wszyscy przedstawiciele wnioskodawców otrzymali (w wersji elektronicznej) decyzje Marszałka KPM w ww sprawie. Jednocześnie przypominamy, że na podstawie art. 25 ust. 1 Regulaminu KPM, wnioskodawca może w terminie do trzech dni, od dnia otrzymania decyzji, ponownie przedłożyć poprawiony projekt ustawy. Od otrzymanej decyzji przysługuje również odwołanie, w przypadku naruszenia przez Marszałka KPM norm regulaminowych.

Komisja legislacyjna

Wczoraj (10.05.2019r.) w Centrum Obywatelskie w Krakowie odbyła się komisja legislacyjna, zwołana przez Marszałka KPM. Wszystkie kluby poselskie przedstawiły swoje projekty ustaw i odpowiedziały na pytania komisji.

Formalna weryfikacja projektów ustaw trwa! Decyzje Marszałka KPM już niebawem.

fot. Andrzej Szablewski

Termin złożenia ustaw.

Przypominamy, że na podstawie art.22. 1 projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, należy złożyć w formie DRUK 1 na ręce Marszałka KPM, za pośrednictwem adresu mailowego: krakowski.parlament.mlodziezy@gmail.com najpóźniej do dnia 06.05.2019 r. do godziny 21:00.

Obrady I KPM zwołane.

Obwieszenie Marszałka KPM z dnia 28 kwietnia 2019r.

"Na podstawie art. 32. ust. 3 Regulaminu KPM; Marszałek Krakowskiego Parlamentu Młodzieży I kadencji, po zasięgnięciu opinii Prezydium KPM, ustala co następuje: :

§ 1. Na podstawie art. 27. ust 2 Regulaminu KPM ogłaszam termin obrad Krakowskiego Parlamentu Młodzieży I kadencji; na dni 27 i 28 maja 2019r. godzina 9:00.

§ 2. Na podstawie art. 27. ust 2 Regulaminu KPM ogłaszam miejsce obrad Krakowskiego Parlamentu Młodzieży I kadencji; Sala Obrad Rady Miasta Krakowa w Urzędzie Miasta Krakowa (Plac Wszystkich Świętych 3-4 Kraków)."


Powołano Organy KPM

Informujemy, że na podstawie art. 31. ust 1 i 2 oraz art. 39. ust 1 Regulaminu KPM, koordynatorzy projektu nominowali organy KPM, w składzie:

 • Marszałek KPM - Wojciech Firek
 • Wicemarszałek KPM - Karol Pawłowski
 • Sekretarz KPM - Anna Kulma

Zajęcia merytoryczne KPM

Serdecznie zapraszamy na przedostatnie zajęcia merytoryczne KPM. Zajęcia odbędą się we środę, 26.04.2019 godz 18:30. Zajęcia, pt „Erotetyka, czyli jak wygrać debatę w pierwszym czytaniu?” w formie warsztatowej poprowadzi Wojciech Firek.

Konsultacje

W dniu 24 kwietnia będzie można skorzystać z prywatnych konsultacji, mających na celu pomoc w tworzeniu projektu ustawy oraz uzasadnienia.

Konsultacje będą odbywać się w godzinach:

 • 11:30 - 13:00
 • 15:00 - 18:00

Konsultacja jest możliwa, po wcześniejszym mailowym potwierdzeniu spotkania.

Zajęcia merytoryczne KPM

Zapraszamy na kolejne zajęcia merytoryczne KPM. Zajęcia odbędą się w środę;10.04.2019r. o godz. 18:30 w sali Niebieskiej, przy ul. Krupniczej 33a w Krakowie.

Pozostają w tematyce wolności i praw jednostki, wysłuchamy wykładu dr hab. Moniki Florczak-Wątor, prof. UJ, pt. "Warunki ograniczania praw i wolności jednostki w Polsce"

Zajęcia merytoryczne KPM

27 marca o godz 18:30, w sali niebieskiej WPiA UJ (ul. Krupnicza 33a) odbędą się kolejne merytoryczne zajęcia dla uczestników Krakowski Parlament Młodzieży.

Tym razem zajmiemy się takimi zagadnieniami jak:

 • „Norma prawna, a przepis prawny”
 • „Zasady techniki prawodawczej”
 • „Definiowanie legalne”

Zajęcia poprowadzi Wojciech Firek.

materiały na zajecia KPM 27.03.pdf

Zmiana Regulaminu KPM


W związku z błędem w treści Regulaminu KPM, na postawie art.41 ust. 1 Regulaminu KPM, dokonuje się zmiany treści Regulaminu KPM.

Tytuł rozdziału 7. nabiera brzmienia "Organy Krakowskiego Parlamentu Młodzieży".


Koordynatorzy projektu

Wojciech Firek

Olga Błyskal

REGULAMIN I KPM.pdf

Drugie spotkanie merytoryczne.

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie merytoryczne, dla uczestników KPM. Spotkanie odbędzie się 20.03.2019 r. o godz. 18:30 w sali wykładowej Niebieskiej (WPiA UJ, ul. Krupnicza 33a Kraków). Podczas spotkania wykład, pt. „Proces ustawodawczy w Polsce” wygłosi mgr Milena Borowik. Następnie odbędą się warsztat,y pt. „Rozpoznanie i przygotowanie zagadnienia do regulacji ustawowej. Tworzenie stanowiska dla danego zagadnienia.” które poprowadzi Karol Pawłowski.

Obecność na spotkaniach premiowana jest 5 punktami.

Serdecznie zapraszamy.


Rejestracja klubu poselskiego.

W celu rejestracji klubu poselskiego należy złożyć do koordynatorów projektu (za pośrednictwem poczty elektronicznej) protokół z pierwszej sesji klubu poselskiego, zawierający obligatoryjnie uchwałę o utworzeniu klubu poselskiego, uchwałę o wyborze prezydium klubu oraz logotyp klubu poselskiego (.jpg).

Szczegółowe informacje dostępne są w "Informatorze" str. 8 -11.

Wykład inauguracyjny.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze merytoryczne spotkanie w najbliższą środę, 13 marca o godz 18:30, w sali wykładowej Niebieskiej w Centrum Dydaktycznym WPiA UJ, przy ul. Krupniczej 33a w Krakowie.

Spotkanie rozpocznie się od wykładu inauguracyjnego pt. ""Współczesne problemy podziału władzy " który wygłosi prof. dr hab. Piotr Tuleja.

Następnie koordynator projektu omówi kwestie związane z : organizacją klubów poselskich, pracy w klubie poselskim, sprawozdaniami z pracy klubu poselskiego, oceną uczestników projektu.


Biogram prof. Piotra Tulei dostępny jest tutaj.

Wyniki testu kwalifikacyjnego.

Informujemy, że do dalszych etapów projektu edukacyjnego zakwalifikowały się grupy uczestników, reprezentujące:

 • I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,
 • II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie,
 • V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
 • VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie,
 • VII Prywatne LO im. Mikołaja Reja w Krakowie.

Indywidualne wyniki uczestników zostały wysłane mailowo.


Wszystkim piszącym gratulujemy wyników.

Test kwalifikacyjny.

8 marca 2019r. o godz. 15:00, w centrum dydaktycznym WPiA UJ, przy ul. Krupniczej 33a w Krakowie, odbędzie się test kwalifikacyjny.

Test będzie się składał z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Zakres tematyczny to treść Konstytucji RP. Test kwalifikacyjny ma za zadanie wyłonić pięć szkół (z siedmiu) które będą uprawnione do dalszego uczestnictwa w projekcie. Przypominamy obowiązku dostarczenia oryginału formularza zgłoszeniowego oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Formularz zgłoszeniowy KPM.pdf
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.pdf

Rejestracja trwa!

Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce serdecznie zaprasza uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych, do uczestnictwa w projekcie edukacyjnym "Krakowski Parlament Młodzieży"

 • Dla kogo? Do udziału w projekcie są zaproszone zespoły uczniów, liczące od 15 do 20 osób, reprezentujące jedną szkołę. Nie ma znaczenia, w której jesteś klasie!
 • Kiedy? Projekt trwa od 08 marca do 28 maja 2019 roku.
 • Gdzie? Pierwsze trzy etapy projektu odbędą się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast finał, czyli dwudniowa symulacja obrad parlamentarnych, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa!


Jak się zgłosić?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem KPM
 2. Razem z grupą (od 15 do 20 osób) zgłoś swoją szkołę do udziału w projekcie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Daną szkołę może reprezentować tylko jedna grupa uczniów.
 3. Skan uzupełnionego formularza zgłoszeniowego, wraz z listą adresów e-mail wszystkich uczestników, wyślij na adres: krakowski.parlament.mlodziezy@gmail.com
 4. W przypadku uczestników niepełnoletnich, muszą oni dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego, najpóźniej na pierwszym spotkaniu.


Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego znajdziesz tutaj.


Nie ma na co czekać! Rejestracja trwa do 01.03.2019r. do godz. 18:00.