Multimove

Uitleg Multimove project (www.multimove.be):

Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

Multimove bij Krachtbalclub Snellegem:

Onze club steunt het multimove project volledig. We zijn dan ook een erkende organisatie van 2017-2019 (zie foto). We ontvangen dan met veel plezier elk kind en we geven in onze club zo een aanbod aan sport en beweging vanaf de leeftijd van 3 jaar.

De multimove lessen worden gegeven o.l.v. een multimovebegeleider. Deze begeleider is een gediplomeerde trainer van onze club. De multimovebegeleider zal bijgestaan worden door één of meerdere leden/trainers van de club.

Wilt u deelnemen aan één of meerde multimove lessen? Dan kan u zich inschrijven via het inschrijvingsformulier dat u op onderstaande link kan vinden.

Lid worden?