Myllykosken Koskikarat

Myllykosken Koskikarat: taattua toimintaa, hauskanpitoa ja yhdessäoloa - retkeilyä unohtamatta!

Tervetuloa mukaan partiotoimintaan Myllykoskelle! Toiminnassamme on mukana kaikki ikäkaudet perhepartiolaisista lähtien omaan aikuispartioryhmään asti. Noudatamme toiminnassamme partion kasvatustavoitteita, joiden avulla esimerkiksi kehitetään itseä ja taitoja, opitaan ymmärtämään erilaisuutta, otetaan vastuuta ja liikutaan luonnossa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Lippukuntamme toiminta keskittyy retkeilyyn, retkitaitojen opetteluun, kädentaitojen harjoitteluun ja luonnon tutkimiseen.

Koskikarat on edelleen yksi Kymenlaakson suurimpia lippukuntia ja jäsenmäärä vuoden 2020 alussa oli 95.

Ilouutinen: Koskikaroille on nyt myönnetty Suomen Partiolaisten Kestävästi partiossa -tunnus! (2/2022)

Partio ja WWF ovat luoneet yhdessä Kestävästi partiossa -tunnuksen osana partion hiilineutraaliuteen tähtäävää kehitystyötä. Tunnuksessa huomioon otettavat eri osa-alueet (taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen) pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tunnuksen myötä lippukunnan arjessa tehtävät valinnat voidaan tietoisesti muuttaa kestävämmiksi yhdessä koko lippukunnan kanssa.

Vaikka tunnus on nyt myönnetty, ei työ kestävän kehityksen tavoitteiden eteen ole kuitenkaan valmis. Kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteita hyödynnetään jatkuvasti esimerkiksi partio-ohjelman toteutuksessa ikäkausitoiminnasssa sekä muissa tapahtumissa. Myös lippukunnan toimintaa kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen kehitetään eteenpäin.

Lisätietoa kestävästä kehityksestä partiossa sekä listan Kestävästi partiossa -tunnuksen saaneista lippukunnista löydät Suomen Partiolaisten nettisivuilta .

Ajankohtaisia tapahtumia

Syyskauden 2022 aloitustapahtumat:
- Tiistaina 23.8. klo 17-19 harrasteilta Myllykosken Pallohallilla uusille partiolaisille ja partiotoiminnasta kiinnostuneille
- Lauantaina 27.8. klo 15 eteenpäin metsälettukestit ja luontohotelli Hevosmäen majalla Myllykoskella jo toiminnassa mukana olevilleSeuraa meitä somessa!