Kurssin sisältö

Päivän ohjelma:

Mitä on tulityö?

Mitä käsitteitä tulitöihin liittyy?

Mitä tuli tarvitsee palaakseen?

Perusteet: Tulityön riskien hallintaa

Tulityöhön liittyvien vaarojen tunnistaminen

Tulityön riskien arviointi

Tarvittavien suojaustoimenpiteiden määrittely

Tulityöluvan täydennys

Toiminta onnettomuustilanteissa

Alkusammutus- ja raivauskaluston määrittely

Toiminta tulipalotilanteessa

Toiminta ensiaputilanteissa