SFS6002 Sähkötyöturvallisuus

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen koulutus, joka on uusittava viiden vuoden välein. Koulutus on annettava kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus sisältää mm. sähkön aiheuttamat vaarat, sähköistä johtuvat tapaturmat ja sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten saadösten tunteminen. Koulutuksen muusta sisällöstä tulee ottaa huomioon ne tehtävät, joissa koulutukseen osallistuvat henkilöt toimivat.

Tämä standardi asettaa vaatimukset turvalliseen sähkölaitteistojen käyttöön ja niiden läheisyydessä työskentelyyn. Nämä vaatimukset koskevat kaikkea käyttöä, asennusta ja kunnossapitoa.

Hyväksytysti suoritetusta ammattilaisen kurssista myönnetään SETIn Sähkötyöturvallisuus-kortti.

Maallikon kurssista myönnetään maallikon Sähkötyöturvallisuus-kortti.

Ilmoittaudu kurssille