Приватний виконавець

Наша держава гарантує кожному право на судовий захист.

Відновлення порушеного права здійснюється шляхом виконання судового рішення. Неефективне виконання судових рішень робить ілюзорним судовий захист.

Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 № 1403-VIII і Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року № 1404-VIII, які набрали чинності 05.10.2016 року запровадили реформу системи виконавчого провадження, яка є невід'ємною частиною судової реформи. Крім державної виконавчої служби і державних виконавців виконання судових рішень і рішень інших органів покладено на приватних виконавців.

Приватний виконавець уповноважений державою здійснювати діяльність зі своєчасного, повного і неупередженого примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.

Приватний виконавець примусово виконує рішення за наступними виконавчими документами:

  • виконавчі листи та накази, що видаються судами у цивільних і господарських справах на виконання прийнятих рішень;
  • ухвали, постанови судів у цивільних, господарських справах;
  • виконавчі написи нотаріусів;
  • посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних - рішень таких комісій;
  • постанови приватних виконавців про стягнення основної винагороди;
  • рішення інших державних органів та рішення Національного банку України, які законом визнані виконавчими документами.

Заходами примусового виконання рішень є:

  • звернення стягнення на майно і доходи боржника;
  • вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні;
  • заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном вчиняти певні дії;
  • інші заходи примусового характеру, передбачені законом.

Звернення до приватного виконавця гарантує швидке і повне проведення комплексу заходів направлених на виконання рішення, з метою отримання позитивного результату.

Приватний виконавець має очевидні переваги до яких можливо віднести

  • максимальну зацікавленість у фактичному виконанні судових рішень на користь стягувача;
  • відсутність бюрократичних перешкод;
  • відносно невелика кількість справ у провадженні;
  • усунення корупційних ризиків у діяльності приватного виконавця.

На сьогодні більшість країн Європи використовують недержавні форми виконання судових рішень, зокрема країни Бенілюксу, Франція, Латвія, Естонія, Польща, Німеччина . Судові виконавці у цих країнах не є державними службовцями.

Приватний виконавець Корольов Вадим Вячеславович здійснює свою діяльність в межах виконавчого округу міста Києва. Для відкриття виконавчого провадження боржник або будь-яке його майно має знаходитись у місті Києві. Після відкриття виконавчого провадження виконавчі дії здійснюються по свій територій України.

Для подання виконавчого документу і відкриття виконавчого провадження звертайтесь

за тел. (096) 999-23-86, (095) 497-66-19, (063) 243-03-77, (057) 754-75-45, (044) 331-96-01

email: kvv2012@gmail.com,

www.korolyovvv.com.ua

Офіс приватного виконавця

04136, м.Київ, вулиця Північно-Сирецька, 1-3, літера "А", офіс 116

адреса для кореспонденції: 61052, Харків, а/с 60

тел. (095) 497-66-19, 096-999-23-86, 063-243-03-77,

(057) 754-75-45, (044) 331-96-01

email: KVv2012@gmail.com

www.korolyovvv.com.ua