Korewiet

Een warme beat met Korewiet!

Joepie, je bent overtuigd...

De eerste twee repetities zijn gratis.

Het lidgeld bedraagt 60 euro per koorlid per schooljaar (55 euro voor het tweede kind en 50 euro voor het derde kind van hetzelfde gezin).

Schrijf je hieronder in en maak het gepaste bedrag over naar de rekening van Korewiet (BE30 7340 1861 4511) met vermelding van de namen van de kinderen die je inschrijft.