Korenfestival Noordwijk

Vriend van het Korenfestival Noordwijk

Het organiseren van het korenfestival één keer in de twee jaar kost altijd veel energie. Gelukkig kunnen wij iedere keer rekenen op tal van vrijwilligers die ons dan bijstaan. Financiële bijdragen kunnen wij uiteraard ook heel goed gebruiken.

Vindt u het ook zo belangrijk dat het Korenfestival Noordwijk in de toekomst blijft bestaan? Steun ons dan door Vriend van het Korenfestival Noordwijk te worden. Doe dit door jaarlijks een bedrag van € 10,- (meer mag ook!) over te maken op banknummer NL56 RBRB 0851 0670 34 t.n.v. Stichting Korenfestival Noordwijk.