Korenfestival Noordwijk

Van Torenfestival naar Korenfestival

Het Korenfestival Noordwijk bestaat vanaf juni 2000. Onze oud-voorzitter Marianne Gribling (overleden in 2015) heeft de ontstaansgeschiedenis van het festival op schrift gesteld (2011). Hoe het festival, eigenlijk opgezet om geld in te zamelen ten behoeve van de restauratie van de toren van de RK St. Jeroenskerk, uiteindelijk een vaste plek op de culturele agenda in de plaats Noordwijk heeft gekregen, leest u hieronder.

Marianne van Dijk-Gribling († 2015)

Het "Torenfestival'

In het jaar 2000 werd Noordwijk opgeschrikt doordat bekend gemaakt werd, dat de toren van de R.K. St. Jeroenskerk op instorten stond. Naarstig werd er van alles bedacht om de toren te redden.

In die tijd was ik veel in de kerk, omdat ik voor de bloemen zorgde en coördinator was van het parochieblad “Binnenzee”. Met Riet Stout, toen nog secretaresse, liep ik in de kerk te praten over evenementen, die we, als parochiaan, zouden kunnen doen. Ik opperde het idee om een Korenfestival te organiseren met alle koren van Noordwijk. Deze koren waren natuurlijk het meest betrokken bij Noordwijk. Riet vond het een heel goed idee en we besloten, dat idee uit te werken. Het festival zou plaats vinden tijdens het weekend van de Tuindagen.

Het voorstel is neergelegd bij Jos Westgeest, die toen in de evenementencommissie zat. Hij was erg enthousiast en stelde voor, dat Riet en ik ermee aan de slag konden gaan. Al gauw hebben we Jos en Annemieke van Pelt gevraagd of zij ook mee wilden doen!

Als eerste hadden we een locatie nodig. Pastoor B. v.d. Helm gaf toestemming voor het gebruik van de kerk. Dat was eigenlijk het belangrijkste punt, want we werkten zonder financiële middelen.

De Torencommissie stelde het officiële briefpapier met het logo “Draag ook uw steentje bij” en enveloppen ter beschikking. Het logo werd ook het goede doel van dit festival. We noemden het festival : ”Torenfestival Noordwijk”.

Via de gemeentegids hebben we alle Noordwijkse koren aangeschreven. 15 koren hebben zich aangemeld en drie organisten, Jaco van Leeuwen, Willem-Jan van Geldre en Anton Doornhein, zorgden voor een intermezzo. De presentatie was in handen van Riet Stout en Wil Eijs.

Tijdens het festival hadden we achter in de kerk een winkeltje. Daar werden zelfgemaakte kaarsen, speciale wijn van Aad Steenvoorden, tegeltjes en glas-in- lood, gemaakt door Arie Ruigrok, verkocht.

Dankzij vele vrijwilligers en de winkeliers rondom de kerk werd dit eerste festival een groot succes. Het draaiboek werd opgeborgen, want: “Wie weet, hebben we het nog een keer nodig”. Als afsluiting konden de vrijwilligers op eigen kosten mee gaan eten bij ’t Lieverdje.

Benefietconcert 2002

In 2002 besloot de commissie van het Torenfestival om nogmaals een steentje bij te dragen. We staken de koppen bij elkaar . We kozen voor een Benefietconcert in de Oude Jeroenskerk. Het motto werd:”Jeroen voor Jeroen”. Aan dit concert werkten mee : drie koren, één mannenkwartet, één kwartet en een fluitensemble.

Hierna zijn we niet meer verder gegaan met de commissie.

Korenfestival 2005

Na drie jaar stilte wilden we toch weer het draaiboek tevoorschijn halen om structureel het korenfestival op te starten. D.w.z. eens in de twee jaar.

Van de Pastoor kregen we zonder aarzelen de toezegging om de kerk te gebruiken. Dat was alweer een goed begin. Ook de organisatie van de Tuindagen stond welwillend tegenover ons idee. Alle vrijwilligers waren bereid mee te doen en de plaatselijke middenstand wilde ons ook weer steunen.

We wilden een goed doel koppelen aan het festival. We kozen voor de gezondheidszorg in de Oekraïne (Dr. Lubastichting). Door de voorzitter van deze stichting, Annette Kuyper, werd het logo voor het festival ontworpen. Dit logo wordt nog steeds gebruikt.

Er deden 12 koren mee, nu niet meer alleen uit Noordwijk, maar ook uit Voorburg, Voorhout en een fluitensemble uit Zoetermeer. Er traden ook 3 solisten op: Sjaak v.d.Berg met Multisono, Margreet Groenewoud, Marianne Gribling met Multisono.

Door de in bruikleen gestelde iconen van Peter Tuyn uit Noordwijk had het festival een Byzantijns tintje.

Een geslaagd festival. We gingen met de vrijwilligers op eigen kosten lekker eten bij Siem!

Korenfestival 2007

We kregen steeds meer routine om het festival op te starten. De taken werden al snel verdeeld. Vrijwilligers werden benaderd, de middenstand deed mee, de kerk stond weer tot onze beschikking ( Nu dankzij Pastoor Th. Blokland!) en het goede doel was gauw gevonden. Arthur en Bernadette Eijs van de stichting Dja werken voor een project in Kameroen. Zij wilden graag met het festival mee doen. De opbrengst is dan ook geheel gebruikt voor hun project.

Het motto van dit festival was: Poen voor Kameroen.

15 koren uit Noordwijk,Leiden, Den Haag Voorhout en de Zilk en 1 orkest uit Noordwijkerhout werkten mee.

Met de vrijwilligers gingen we weer op eigen kosten lekker eten bij Siem.

Korenfestival 2009

Op 3 december 2008 besloten we als commissie bij de gemeente subsidie aan te vragen voor het oprichten van een stichting. In april 2009 kregen we de waarderingssubsidie. Op 19 mei 2009 hebben we bij notaris M. Luijer de papieren getekend en vanaf dat moment zijn we officieel Stichting Korenfestival Noordwijk. Het bestuur bestond uit: Marianne van Dijk-Gribling, voorzitter, Nic van Dijk, secretaris, Annemieke van Pelt-van Rooijen, penningmeester, en Jos van Pelt, bestuurslid.

We kozen voor het project Viae Vitae, omdat Pastoor Th. Blokland zelf voorzitter is van deze stichting. Met Ruud Keetelaar van de Stichting Viae Vitae hebben we samengewerkt om er iets moois van te maken.

Dit jaar deden er 16 koren mee, waaronder één koor uit Engeland, The Rough Diamonds. Organisatorisch ging er heel wat aan vooraf om ze hier te krijgen.

De foto en videoclub hebben we bereid gevonden een DVD te maken. Bij de eerdere festivals zijn CD’s gemaakt. (Anton Doornhein heeft dat iedere keer met veel plezier gedaan!)

Bij de afsluiting gaf Pastoor Blokland de toezegging voor het volgende festival.

Traditiegetrouw gingen we met de vrijwilligers en met de Rough Diamonds op eigen kosten lekker eten bij Siem.

Omslaghoes van de DVD Korenfestival 2009

Slotzang Korenfestival 2011

Korenfestival 2011

Na het festival van 2009 hebben we helaas (door allerlei omstandigheden) afscheid moeten nemen van onze penningmeester Annemieke van Pelt. We gingen dus op zoek en kwamen terecht bij Gerard Persoon. Dat zorgde voor een nieuwe taakverdeling: Nic werd penningmeester en Gerard secretaris. Gerard had al heel gauw een website ontworpen en iedere keer vonden we wel weer wat nieuws op de site.

De uitnodigingen voor het festival van 2011 gingen op 2 januari 2011 de deur uit. Vol trots konden we daarin onze eigen website www.korenfestivalnoordwijk.nl vermelden . Via de site konden de koren zich aanmelden. 12 koren en 1 orkest meldden zich aan. Ook het koor uit Engeland deed weer mee. Dit keer hebben we ze ondergebracht bij particulieren.

Rens Tienstra heeft voor het slotlied 'Land of Hope and Glory' een geweldige bewerking gemaakt en gespeeld op het hoofdorgel. De foto en videoclub was weer van de partij.

Vele vrijwilligers staken de handen uit de mouwen en dat allemaal voor de CLINICLOWNS. Helaas viel het een en ander in het water (letterlijk) waardoor de opbrengst tegenviel. Toch kende het festival opnieuw tal van bezoekers.

Weer kregen we van Pastoor Blokland de toezegging om in 2013 in de gerestaureerde kerk ons festival te houden.

Uiteraard gingen we weer met de vrijwilligers en Rough Diamonds, op eigen kosten, eten bij Siem, die overigens al verschillende jaren zorgt voor heerlijke soep.

Financieel zitten we nu aardig op de goede weg. We hebben een aantal sponsors( middenstand) en donateurs. Onze hoofdsponsor is de SNS-bank uit Noordwijk. In oktober 2011 hebben we een gesprek gehad met Jan Mesker en hij was bereid onze hoofdsponsor te worden. Wij hebben hiermee een steviger financiële basis gekregen voor het organiseren van het volgende Korenfestival in 2013.

The Rough Diamonds

Hoe zijn we aan dit Engelse koor gekomen?

In 2008 zijn Nic en ik op vakantie geweest in Burford in Engeland. We gingen naar Cheltenham naar het museum van Gustav Holst. Overal zagen we aankondigingen van een muziekfestival in Imperial Gardens. Onze aandacht werd getrokken door een koor met een dirigente. We hebben daar lang zitten luisteren. Na afloop ben ik naar de dirigente toe gegaan om haar een compliment te geven. We hebben een tijd staan praten en van het een kwam het ander. Zij had wel zin om met een koor van haar naar Nederland te komen. Zo gezegd, zo gedaan. De emailadressen werden uitgewisseld en het contact met Hilary was een feit. Toen bleek, dat Hilary uit de drie koren, die ze heeft, een groep geselecteerd heeft, waarmee ze naar Afrika geweest is. Daar hebben ze Afrikaanse muziek gehoord en beleefd . De groep bleek daar erg goed in te zijn en besloten bij elkaar te blijven onder de naam Rough Diamonds. Toen ze naar Noordwijk kwamen, bestonden ze dus net een jaar. In 2009 traden ze met succes op in de kerk en op het Lindenplein. Ze vonden het zo leuk, dat ze besloten in 2011 weer te komen. Ze wilden alleen niet meer slapen bij Stayokay. Daarom hebben we ze ondergebracht bij particulieren. We merkten al gauw dat de kwaliteit van hun muziek behoorlijk omhoog gegaan was. We hopen dan ook dat ze in 2013 weer van de partij zijn!

(Opmerking van de webredactie: The Rough Diamonds waren vier jaar later in 2015 weer van de partij. Zij verzorgden ook een workshop, waaraan een beperkt aantal leden van de deelnemende koren heeft kunnen deelnemen. Zij hebben toen ook een optreden in de muziektent op het Lindenplein verzorgd).