Korenfestival Noordwijk

Organisatie

Organisatie

Het Korenfestival Noordwijk wordt eens in de twee jaar georganiseerd door de Stichting Korenfestival Noordwijk.Het doel van de stichting is om koren in en buiten Noordwijk een platform te geven om fijn te zingen en te musiceren.

De stichting staat als rechtspersoon ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK nr. 27343978).

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

  • voorzitter: Ineke Meiland
  • secretaris: Gerard Persoon
  • penningmeester: Ed Beuk


De voornaamste gegevens op een rijtje:

Stichting Korenfestival Noordwijk

secretariaat: Zwanensteeg 34, 2201 HH Noordwijk

tel. 071-3617995/06-10688001

website: www.korenfestivalnoordwijk.nl

e-mail: korenfestivalnoordwijk0@gmail.com

Bankrekening nr. NL56 RBRB 0851 0670 34 t.n.v. Stichting Korenfestival Noordwijk