Dirigentopplæring for unge i eget kor

Koralliansen, med Ung i Kor, Ung Kirkesang og FONOKO, søker nå nye deltakere til satsingen Dirigentopplæring for unge i eget kor, til høsten 2021. Tiltaket vender seg til barnekor, ungdomskor, studentkor og andre kor med unge sangere, som ønsker å tilby dirigentopplæring som et kurs for sine egne sangere. Deltakende kor mottar økonomisk støtte for tiltaket.

For å kunne melde seg på trenger koret å ha interesserte sangere under 26 år som deltakere på opplæringen. Veiledende antall deltakere er 3-5, men det går også å søke for andre gruppestørrelser. I løpet av vårsemesteret skal de få en innføring i grunnleggende moment i dirigering, av egen dirigent. Dirigenten skal til sammen legge opp minimum 10 timer med undervisning, som i hovedsak foregår utenom de vanlige øvelsene. Det vil være mulig å lage lokalt tilpassede opplegg med for eksempel samarbeid mellom flere kor, eller ekstern lærer. Det er også lov å bruke digitale løsninger for å gjennomføre hele eller deler av undervisningen på avstand.

Dirigenten tilpasser selv det faglige innholdet til målgruppen. Gjennom samarbeid med Dirigentløftet tilbyr vi også trykt kursmateriell til teoriundervisning, i tillegg til stemmegafler og dirigentpinner. Dirigenter som ønsker hjelp til å legge opp timene, kan få veiledning i tiltaket. Det vil være være en gjennomgang av tiltaket i forbindelse med Det Norske Jentekor Sommerakademi i Oslo i august. Det vil også være en digital gjennomgang av tiltaket i begynnelsen av høsten.

Dirigentopplæring for unge i eget kor ble først gjennomført av Ung i Kor i 2018 som et utviklingstiltak for å stimulere unge til å prøve seg på kordirigering. Programmet inngår i dag fast i Koralliansens satsing på kordirigenter i Norge. Det er også en del av satsingsområdet Unge dirigenter i Dirigentløftet, støttet av Sparebankstiftelsen.

Økonomi:

Koret står som arrangører av et dirigeringskurs i eget kor. Koret får økonomisk støtte på 10.000,- til å gjennomføre opplæringen, samt gratis kursmateriell å bruke til undervisningen. Midlene koret får skal gjøre det mulig for koret å dekke alle utgifter i tiltaket. Pengene blir satt inn på kontoen til koret, som selv avtaler med og betaler ut til dirigent eller instruktør.

Fra i år vil det også være mulig å søke om å gjennomføre opplæring gjennom to semester, med en støttesum på 20.000,-. Opplæringen må da pågå i minimum 20 timer.

Rapportering:

Tiltaket skal gjennomføres i løpet av høsten 2021, og avsluttes med et enkelt rapporteringsskjema, med frist 1. desember 2021. Rapportering er nødvendig for å få utbetalt støtte.

Dersom noen ønsker å gjennomføre over 20 timer under to semestre, vil det være sluttrapportering i juni 2022.

Samling

Som tidligere år vil det være mulig for deltakere å besøke Det Norske Jentekor Sommerakademi 9.-12. august, der de blant annet kan se hvordan de jobber med opplæring i dirigering og andre spennende fag. Under samlingen vil Koralliansen også være representert, for å presentere innholdet i denne ordningen og andre Koralliansen-satsinger.

Det er i år et begrenset antall plasser til å besøke sommerakademiet. Deltakere i denne ordningen vil kunne prioriteres.

Detaljert informasjon om hvilde dager og tider som gjelder, samt påmelding til samlingen, kommer i mai / juni 2021.

Påmelding:

Det er et begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 1. juni 2021. Eventuelle resteplasser vil bli utlyste etter nyår.

Her finner du søknadsskjema.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel Z. von Gertten (Ung i Kor) per e-post på daniel@ungikor.no.