Dirigentopplæring for unge i eget kor

Koralliansen, med Ung i Kor, Ung Kirkesang og FONOKO, søker nå nye deltakere til satsingen Dirigentopplæring for unge i eget kor, til våren 2020. Tiltaket vender seg til barnekor, ungdomskor og studentkor, som ønsker å tilby dirigentopplæring til sine egne sangere. Deltakende kor mottar økonomisk støtte for tiltaket.

For å kunne melde seg på trenger koret ditt å ha 3-5 interesserte sangere under 26 år. Under vårsemesteret skal de få en innføring i grunnleggende moment i dirigering, av egen dirigent. Dirigenten skal til sammen legge opp minimum 10 timer med undervisning. Det vil være mulig å lage lokalt tilpassede opplegg med for eksempel flere deltakere eller ekstern lærer.

Dirigenten tilpasser selv det faglige innholdet til målgruppen. Gjennom samarbeid med Dirigentløftet tilbyr vi også trykt kursmateriell til teoriundervisning, i tillegg til stemmegafler og dirigentpinner. Dirigenter som ønsker hjelp til å legge opp timene, kan få gratis tilgang på veiledning i tiltaket.

Dirigentopplæring for unge i eget kor ble først gjennomført av Ung i Kor i 2018 som et pilotprosjekt for å stimulere unge til å prøve seg på kordirigering. Programmet inngår i dag i Koralliansens satsing på kordirigenter i Norge. Det er også en del av satsingsområdet Unge dirigenter i Dirigentløftet, støttet av Sparebankstiftelsen.

Økonomi:

Styret i koret er tekniske arrangører av tiltaket. Koret får økonomisk støtte på 10.000,- til å gjennomføre opplæringen, samt gratis kursmateriell å bruke til undervisningen. Midlene koret får skal gjøre det mulig for koret å dekke alle utgifter i samband med tiltaket. Pengene blir satt inn på kontoen til koret, som selv står for utbetalingen til dirigent eller ekstern lærer. Koralliansen sponser eventuell veiledning av dirigenten.

Rapportering:

Tiltaket skal gjennomføres under våren 2020, og avsluttes med et enkelt rapporteringsskjema.

Påmelding:

Det er et begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 15. januar 2020.

Her finner du søknadsskjema.

Har du spørsmål? Ta kontakt med din organisasjon per e-post, Daniel Z. von Gertten (Ung i Kor), Ingvild Øverby Vist (Ung kirkesang) eller Inga Sandve (FONOKO).