KOPERASI MRSM MUKAH BERHAD

MISI

1. Memperkasakan kebersamaan agar imej koperasi terjamin.

2. Melaksanakan pengurusan berkualiti, berkesan, beramanah dan bertanggungjawab.

3. Koperasi yang berdaya saing dan berintegriti.

VISI

Visi Koperasi Maktab Rendah Sains MARA Mukah Berhad adalah menjadi sebuah koperasi yang berjaya dan mengutamakan kebajikan anggotanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip Koperasi Malaysia.

OBJEKTIF

1. Membantu mewujudkan persekitaran yang sihat terhadap pembangunan koperasi.

2. Memberikan perkhidmatan kepada anggota.

3. Mengagihkan keuntungan secara adil kepada anggota.

4. Menggalakkan anggota menabung serta berjimat cermat.

5. Berusaha menjadi sebuah koperasi yang dinamik dan berdaya saing.

6. Mengamalkan budaya kerjasama yang jitu dikalangan ahli lembaga koperasi dan juga anggota.