Římskokatolická farnost

Brumovice na Moravě

kostel sv. Antonína z Padovy

Biskupství brněnské - Děkanství hustopečské

www.farnostbrumovice.cz

Bohoslužby ve farnosti


Úterý v 17.00 (zimní) / 18.00 (letní)

Pátek v 16.00(zimní) / 18.00 (letní)

Neděle v 8.00 hodin

Příležitost ke svátosti smíření: 1/2 hodiny přede mší svatou.


Dnem vzájemných modliteb farností za bohoslovce

a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze

a adorační den farnosti připadá

na 6. srpna.


Zapsané úmysly mší svatých

Pro zapsání nových intencí prosíme o zaslání e-mailu na adresu farnostbrumovice@gmail.com

s uvedením data a znění intence.

V kalendáři je možné předem ověřit, zda je požadované datum volné.

Zapsání intence vám potvrdíme obratem.


Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Brumovice na Moravě

691 11 Brumovice 101


E-mail: brumovice@dieceze.cz


Kontakt na kněze

Ivo Valášek

nám. Míru 103/14

691 72 Klobouky u Brna

Tel.: 734 760 426