Міський конкурс "Вихователь року - 2018"

Конкурс проводиться з метою сприяння підвищенню престижності праці вихователів дошкільних навчальних закладів, їхньої ролі у розвитку і вихованні дітей дошкільного віку, самореалізації і розкриттю творчого потенціалу педагогів.

Основними завданнями Конкурсу є:

  • формування позитивної громадської думки про професію вихователя закладу дошкільного освіти;

оптимізація інноваційної діяльності вихователя, удосконалення його фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення;

  • популяризація перспективного педагогічного досвіду.
  • виявлення кращих педагогів дошкільних закладів освіти міста узагальнення і розповсюдження їх досвіду;
  • підтримка творчо працюючих вихователів;
  • забезпечення незалежної експертної оцінки діяльності педагога;

У конкурсі можуть брати участь:

- педагогічні працівники закладів освіти міста без обмеження стажу роботи та віку.

Висунення кандидатів може проводитись:

 • за ініціативою Науково-методичного центру;
 • рішенням педагогічної ради закладу дошкільної освіти, ради закладу дошкільної освіти;
 • самовисуненням педагога тощо.

Допускається повторна участь у конкурсі фіналістів попередніх років.

Результати участі у конкурсі враховуються під час атестації та при присвоєнні педагогічних звань.

Наказ та умови проведення Конкурсу