Rekolekcje - Totus Tuus

Rekolekcje „Totus Tuus”, które mają się odbyć 30.11.2019r. w parafii Ducha Świętego w Opolu - Winów.

Prowadzący: O. Mihovil FILIPOVIĆ S.M.M. - ze zgromadzenia Ojców Misjonarzy Monfortanów

Zgromadzenie Ojców Misjonarzy Montfortanów

zostało założone przez św. Ludwika Marię Grignion de Montforta we Francji w 1705 r. Ludwik urodził się 31.01.1673 r., a zmarł 28.04.1716 r., w wieku 43 lat. Beatyfikował go papież Leon XIII w roku 1888, natomiast kanonizował papież Pius XII w roku 1947. Był kaznodzieją, pisarzem, artystą, ascetą, mistykiem i wspaniałym teologiem. Papież Klemens XI pozwolił mu na głoszenie słowa Bożego w całej Francji, nadając mu tytuł: „Apostolskiego misjonarza”. Razem z Marią Ludwiką Trichet założył żeńskie Zgromadzenie Córek Bożej Mądrości. Założył także męskie Zgromadzenie Towarzystwo Misjonarzy Maryi, w którym mogą być bracia i kapłani oraz Zgromadzenie Braci Montfort św. Gabriela. Jest on duchowym ojcem Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Montfortanów.

Motto jego życia to: „Tylko Bóg”, przez które wyrażał poddanie się Bożej opatrzności. Biedni ludzie nazywali go: „Dobry ojciec Montfort”. Jego działanie pastoralne pokazuje szczególną troskę dla ubogich. Pewnego razu zdarzyło się, że niosąc biedaka na plecach do domu, w którym mieszkał, zawołał: „Otwórzcie bramę Chrystusowi!”

Misjonarze ze Zgromadzenia są powołani do głoszenia Dobrej Nowiny, do służby Kościołowi i wszystkim ludziom do których są posłani. Wraz z członkami społeczności w której się znajdują, pracują jako zespół, aby kontynuować pracę jaką podjął Montfort w odnowieniu Kościoła i ewangelizacji ubogich.

Patronat medialny: