Konferencia českých

a slovenských fyzikov

Obrazové informácie z priebehu podujatia

V prípade záujmu je možné obdržať špecifikovanú časť fotodokumentácie, alebo videozáznamu, po autorskom odsúhlasení prezentujúcimi.Kontakt pre sprostredkovanie komunikácie s prezentujúcimi autormi: frantisek.franko@unipo.sk

(AVstudio Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovská univerzita v Prešove)