Fond judaík v Univerzitnej knižnici v Bratislave

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

5. 9. 2017 ● Univerzitná knižnica v Bratislave


Súčasťou bohatého historického knižničného fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave je aj fond judaík, ktorý sa začal budovať v roku 1933. Vznikol ako organizovaná zbierka kníh, do ktorej darmi prispeli desiatky jednotlivcov a organizácie. Fond sa rozširoval aj kúpou, výmenou, povinnými výtlačkami a konfiškátmi. Dnes dokumentuje dejiny a knižnú kultúru predovšetkým bratislavskej židovskej komunity.

Za uplynulé roky sa o fonde objavili len sporadické správy. Plánovaná konferencia si kladie za cieľ bližšie oboznámiť verejnosť históriou, budovaním, zložením a vybranými pozoruhodnými dielami fondu.

Rokovací jazyk: slovenčina

Príspevky z konferencie budú publikované v recenzovanom zborníku.

Partneri konferencie