Komunikaty

Kancelaria obsługuje wnioski EPU oraz korzysta z systemu CEIDG, EPUAP, Ognivo, PUE ZUS, EKW, oraz Komornik Online.

W związku z zapytaniami Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi Agnieszka Zalewska informuje, iż może przyjmować sprawy w oparciu o art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych.