Riktig rekvirering av vanedannende legemidler

I medarbeidersamtaler gjennomført med fastlegene i Molde kommune høsten 2017 framkom det et ønske om å fokusere på rekvirering av vanedannende legemidler. Dette ble fulgt opp i møte i allmennlegeutvalget (ALU) i desember 2017. På dette møtet ble det besluttet at vi i 2018 skal fokusere på riktig rekvirering av vanedannende legemidler. Dette arbeidet har som mål å redusere risikoen for at personer blir avhengig av vanedannende legemidler eller å bidra til at personer som per i dag har problematisk legemiddelbruk kan komme ut av dette.

Som fastlegenes nærmeste leder lar jeg meg imponere av fastlegenes initiativ og ønske om et samlet kvalitetsarbeid innenfor fastlegetjenesten i kommunen. Fastlegene arbeider hele tiden på å tilby gode tjenester til sine pasienter. Jeg følger meg trygg på at et fokus for å sikre riktig bruk av disse virkningsfulle legemidlene vil bidra til økt kvalitet i helsehjelpen som tilbys pasientene.

På denne siden finner du mer om bakgrunnen for dette arbeidet, hjelpemidler og brevmaler. Etterhvert vil det også komme resultater av dette arbeidet.

Jeg anbefaler at man starter ved å lese "brukerveiledningen" som finnes under "Bakgrunn og resultater".