Skoler og barnehager

På Kolnes er det en egen barneskole for 1. til 7. trinn. Deretter tar de buss til Vormedal ungdomsskole for å gå 8. til 10. trinn.

Det er hele tre barnehager på Kolnes. To av dem er private, mens den tredje er kommunal.

Trykk på "knappene" for å komme til hjemmesiden deres.