Historikk

Kolnes-historikk

Visste du at Kolnes-området får kommunesammenslåingen i 1965 var en del av Avaldsnes kommune? Les mer om det i denne artikkelen fra årbok for Karmsund 1993-1994 under her. Vi har også fått tak i noen gamle avisartikler fra H-avis, og en presentasjon som de fant til oss i arkivet i Karmøy kommune.

Kolnes er et relativt nytt navn som brukes om bygda / lokalsamfunnet vårt. Tidligere har Skre, Døle, Eike (Søndre, Midtre, Nordre) og Aksnes vært mer brukt. Eike har i senere tid blitt skrevet med j, dvs. Eikje.

Fram til 1965 var det som nå er Karmøy hele sju mindre kommuner, og Kolnes-området var en del av Avaldsnes kommune. Torvastad og Avaldsnes ønsket egentlig ikke slå seg sammen med de andre, men snudde da det ble kjent at Hydro skulle etablere seg på Karmøy. Da ville alle være med i en ny stor-kommune. Noen områder ble avgitt til Tysvær (Førresfjorden bl.a.), og noe til Haugsund. Men Kolnes-området ble værende i Karmøy.

Spenningene som vi opplever i dag med at det er diskusjoner om hvilken kommune fastlandssiden bør tilhøre, strekker seg altså helt tilbake til 1960-tallet.

Presentasjon som vi fikk fra arkivet i Karmøy kommune

STORKOMMUNE OG STORINDUSTRI - Kommunerevisjonen på Karmøy på 1960-tallet.pdf

Artikkel i Karmsund Årbok

Artikkel fra Karmsund Årbok 1993-1994 som beskriver prosessen rundt kommunesammenslåingen.

Artikkel om kommunesammenslåingen fra Karmsund Årbok 1993/1994

Haugesunds Avis

Fra H-avis og redaktør Einar Thoe har vi fått fotokopiert denne artikkelen fra 16. januar 1963. Den beskriver hvordan det var ulike meninger om å slå alle kommunene sammen til en stor-kommune.

Stortinget 1963/1964

Ved søk på saken som er oppgitt i presentasjonen over, kommer man fram til denne informasjonen. Følg de tre lengene i rødt (st.prp. 26 osv.), så finner du en del informasjon om prosessen.

Om revisjon av kommuneinndelingen i Rogaland - kommunene på Karmøy