Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen

Under Ung på Kolnes 14. februar 2020 ble det etablert en ungdomsgruppe tilknyttet Kolnes grendautvalg.

Gruppa ledes av ungdomsrepresentanten som sitter i styret i grendautvalget.

Ungdom som er med vil få attest på at de har vært med når prosjektet "Kolnes utviklingsforum" er ferdig i 2021.

Gruppa vil få oppfølging fra voksne, men skal i størt mulig grad organisere seg selv, kommunisere slik de selv ønsker, og styre hvilke aktiviteter de ønsker å få i gang.

Gruppa styrer også "undergrupper" som setter i gang med ulike aktiviteter (filmkveld, LAN osv.)

Gruppa består av følgende ungdom:

 • Solveig Helene (leder)
 • Katrine
 • Maren
 • Elise
 • Madeilen
 • Endre
 • Ole
 • Øystein
 • Sebastian

Filmkveld-gruppe

Disse er med i gruppa som skal realisere ønsket om å få til filmkvelder på Kolnes grendahus:

 • Tilde, Sara, Elise, Katrhine, Madeleine, Anne, Endre, Trygve, Malene, Maren, Ole, Sofie.

LAN-gruppe

Disse er med og skal jobbe for å få til LAN på Kolnes grendahus:

 • Eivind, Thomas, Karl Even, Erling, Casper, André

Resultater fra spørreundersøkelse på internett ifm Kolnes utviklingsforum 15. februar 2020

Resultater spørreundersøkese ungdom Kolnes 2020.pptx
Attest ungdomsgruppa