Andre nærmiljøutvalg o.l.

Vi har kikket litt på hvordan de gjør det andre steder, for å få tips og inspirasjon.

Skudeneshavn Arena

En forening, egne vedtekter, 4 grupper (nærmiljø, næringsliv, turisme, handelsstand), kontingent og medlemskap privatpersoner eller bedrifter m.m., 9 medlemmer i styret. Formålsparagraf § 2: "Skudeneshavn Arena formål er å ivareta Skudeneshavns utvikling og vekst på best mulig måte ved å fokusere på økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Skudeneshavn Arena skal sammen med sine medlemmer sørge for at Skudeneshavn er en by i vekst og utvikling der innbyggere og tilreisende trives". Het først Skudenes Forum, før Skudenes Arena, og nå (?) Skudenes Næringsforening.

http://skudeneshavnarena.no/skudeneshavn-arena/vedtekter/

Men i brreg registrert som "Skudeneshavn Næringsforening». (Hvorfor ikke korrekt navn oppgitt i vedtektene?).

Reg som "Forening/lag/innretning»

Sektorkode 7000 ideelle organisasjoner


Kolnes Grendautvalg

Kolnes Grendautvalg har eksistert som lokalmiljøgruppe i mange år. I 2007 ble vi registrert som stiftelse i Brønnøysund. Grendautvalget får støtte fra Karmøy kommune til å drive lokalmiljøtiltak i bygda. Alle som er bosatt i Kolnes skolekrets kan velges inn i styret for grendautvalget.

§3. FORMÅL Kolnes Grendautvalgs virksomhet er å fungere som et bindeledd mellom de forskjellige lag og foreninger, samt til og fra instanser i Karmøy kommune. Kolnes Grendautvalg skal være en bidragsyter til utvikling av Kolnesbygda gjennom informasjonsarbeid, delta i aktuelle saker som omhandler vårt nærmiljø, skole, vei- og trafikkforhold, kultur eller utbygging. Kolnes Grendautvalg vil få tilsendt alle reguleringsplaner til gjennomsyn, høring og uttalelser.

Org.forrm: Forening/lag/innretning

Sektorkode 7000 ideelle organisasjoner.


Åkrehamn vekst

7 styremedlemmer, ren handelsforening: Åkrehamn Vekst ble stiftet den 02.03.2005 som en handel og næringsforening i Åkrehamn og nærliggende områder. Foreningen ønsker å tilrettelegge forholdene for alle handels og næringsbedrifter i og rundt Åkrehamn.

Registrert som: "Forening/lag/innretning» i Brønnøysundregsitrene.

Sektorkode 2500 private produsentorientert organisasjoner uten profittformål

https://akrehamn-vekst.no/akrehamn-vekst/

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987965142


Torvastad Bygdautvalg

Ingen nettside