Nieruchomości

DOSTĘPNE NIERUCHOMOŚCI I DZIAŁKI

Jak działamy?

Usługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami realizujemy profesjonalnie z zachowaniem:

 • obowiązujących przepisów prawa

 • standardów zawodowych

 • zasad estetyki zawodowej

 • szczególnej staranności

 • zasady kierowania się ochroną interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności

 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

 • stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych

 • pisemnego potwierdzenia przyjętych do realizacji czynności – sporządzanie umów cywilno – prawnych z zakresu pośrednictwa w zbyciu/nabyciu praw do nieruchomości, wynajmie/najmie nieruchomości z klauzulą wyłączności lub bez klauzuli wyłączności

W ramach tej usługi proponujemy:

 • weryfikację stanów prawnych i stanów faktycznych nieruchomości

 • umiejętne wykorzystanie informacji pozyskanych z różnych źródeł do oceny nieruchomości pod kątem jej stanu prawnego, stanu technicznego

 • sporządzanie umów najmu

 • doradztwo w zakresie sprzedaży, wynajmu powierzchni mieszkalnej i niemieszkalnej, wartości nieruchomości i poziomu czynszów, warunków rynkowych oraz sposobów lokowania kapitałów

 • oszacowania wartości nieruchomości przeznaczonej na zbycie czy dzierżawę

 • szacowanie stopnia zużycia budynków i budowli, ocenę ich stanu technicznego

 • sporządzanie analiz rynkowych, opinii o wartości nieruchomości, ocen opłacalności inwestowania w nieruchomości

Nasze referencje

Brak referencji - bądź pierwszy!

nieruchomosci@koituchola.pl

komórka 731 931 793