Lasteaed Sajajalgne kodukord

Üldsätted

Lapsevanema ja lasteaia vahel sõlmitakse koostööleping, mis sätestab poolte õigused ja kohustused.

 • Koidu tn lasteaed on avatud 7.30 – 18.30; Õle tn lasteaed on avatud 8.00-18.00.
 • Lapsevanem annab lapse õpetajale isiklikult üle.
 • Lapse lasteaeda toomisel ja viimisel palume arvestada lasteaia päevakavaga.
 • Vastutus lapse eest läheb üle vanemale siis, kui vanem on lapsele järele tulnud.
 • Lapsevanem informeerib eelnevalt õpetajat, kui järele tuleb keegi teine peale tema.

Lasteaiaga kohanemine:

 • Soovitame lasteaiaga eelnevalt tutvuma tulla koos lapsega.
 • Lapsevanem tutvub lasteaia kodukorra ja päevakavaga.
 • Esimesel päeval viibib väikelaps lasteaias koos lapsevanemaga soovitatavalt 9.00-12.00.
 • Lapsevanemad on rühma oodatud ja nende abi igati teretulnud.
 • Laps kohaneb paremini, kui ta saab uue ümbruse ja inimestega talle omases tempos ja vormis tutvuda. Parema ülevaate saab ta siis, kui tal on võimalus alguses lihtsalt jälgida.
 • Esimest korda võiks väikelapse üksi õpetaja hoolde jätta õuesoleku ajal ning tulla järele enne tuppa tulekut 11.45.
 • Lõunauinakule saab laps jääda siis, kui kõht on täis ja tuju valdavalt hea.

Riietus:

 • Tooge laps lasteaeda mugavate riietega, mida on lapsel võimalik endal selga panna ja ära võtta või nende toimingute sooritamist harjutada.
 • Õues mängimiseks on parim selline riietus, mille määrdumine ei oleks probleemiks Teile ega lapsele. Märjal ajal on hea, kui lapsel on eraldi kojuminekuriided.
 • Et ära hoida riiete kadumist või vahetusse minemist, märgistage need lapse nimega.

Söömine:

 • Lasteaias on kolm söögikorda: hommikusöök, lõunasöök ja oode.
 • Teavitage õpetajat, kui Teie laps on mõne toiduaine suhtes allergiline.

Magamine:

 • Kõik lapsed vajavad puhkust. 6-7-aastased veidi vähem .

Mänguasjad:

 • Lasteaeda võib kaasa tuua oma mänguasja kõigile mängimiseks.
 • Laps vastutab oma mänguasja eest ise.

Lapse tervishoid:

 • Kõigil lasteaialastel on kokku haiguspäevi mitu korda vähem, kui laps, kes magab öösel kehvasti ja tundub, et hakkab haigeks jääma jääb 1-3 päevaks koju, puhkab ja saab abi rahvameditsiinilt. Reeglina möödub siis haigus kiiresti , ilma tüsistusteta ja lasteaiakaaslasi nakatamata ning lasteaeda võib tulla juba 4-dal päeval.
 • Rühmaõpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud arstirohtusid. Erandiks on kroonilisi haigusi põdevad lapsed, kellel on vastav raviarsti ettekirjutus.
 • Kui laps haigestub lasteaias, võtame Teiega kohe ühendust, et saaksite lapse esimesel võimalusel koju viia.
 • Kui Teie laps vajab mingis osas erihoolt või tähelepanu, öelge seda kindlasti rühmaõpetajale.
 • Nakkushaigustest (leetrid, sarlakid, tuulerõuged, punetised jms) tuleb vanemal teavitada õpetajaid meili või telefoni teel .

Puudumisest teatamine:

 • Puudumisest teatamine on oluline õpetajale, et ta saaks teha ettevalmistusi õppetööks ning kokale, et ta saaks arvestada toiduainete mahud.
 • Puudumisest teatage palun hommikul sõnumiga Koidu tn lasteaeda nr 56503787, 6620653; Õle tn lasteaeda nr 56187336.

Info edastamine:

 • Kõige tähtsama info vahetamine toimub vahetus vestluses rühma õpetajaga hommikuti või õhtuti.
 • Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile kodulehel, rühma listides ja stendil..
 • Esilekerkinud probleemid püüdke lahendada võimalikult kohe ja seal, kus need alguse said.


Meeldivat koostööd soovides

Sajajalgne personal