Розклад занять

Розклад занять на денному відділенні (І семестр)


Розклад настановчої сессії (заочна форма)

Механіко-технологічне відділення

Розклад заліково-єкзаменаційної сессії (заочна форма)

Механіко-технологічне відділення

Консультації (заочна форма)

Розклад державних екзаменів на 2018-2019 н.р.

Механіко-технологічне відділення