Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Про спеціальність

Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" орієнтована на підготовку фахівців, готових розробляти, втілювати й забезпечувати функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування.

Програмою передбачено отримання теоретичних знань та практичних навичок із проектування систем управління документами та їх зберігання.

Випускники набудуть ключових компетенцій, необхідних для роботи у сфері організації та управління системами електронного документообігу, організації заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, впровадження технологій «електронного урядування», організації архівного зберігання документів на основі сучасних інформаційних технологій.


Дисципліни, що вивчаються

 • Документознавство

 • Документальне забезпечення кадрової служби

 • Інформаційне забезпечення управління

 • Інформаційні системи і мережі

 • Стилістика ділового мовлення

 • Професійна етика

 • Спеціальні системи документознавства

 • Архівознавство

 • Психологія ділового спілкування

Загальна інформація

Код, назва спеціальності: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітньо-професійна програма: «Діловодство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: організатор діловодства

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: бюджет та контракт

Термін навчання на базі 9 класу: 2 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 1 рік 10 місяців

Термін навчання заочно: 2 роки 5 місяців

Вступні екзамени: українська мова; математика або історія України

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

Розмір стипендії: 980 грн.

Програма "Подвійний диплом"

Коледж співпрацює з Польським університетом «Humanitas» (м. Сосновець, Польща). Співпраця дає можливість студентам коледжу всіх спеціальностей на базі повної середньої освіти отримати паралельно додаткову освіту у польському університеті за спеціальностями:

 • Менеджмент в туризмі і рекреації;

 • Управління маркетингом і РR-комунікації;

 • Управління людськими ресурсами;

 • Економіка і управління бізнесом.

Фахові здібності

Випускник спеціальності зможе працювати:

 • Організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.)

 • Фахівцем з документно-інформаційних комунікацій

 • Фахівцем функціонального підрозділу

 • Фахівцем адміністративного підрозділу

 • Фахівцем підрозділу кадрів і трудових відносин

 • Фахівцем у галузі бібліотечної справи

 • Референтом

 • Музеєзнавцем

 • Архівознавцем

Практична підготовка

Практична підготовка фахівця включає наступні види практик:

 • Навчальну (на ІІ курсі)

 • Технологічну практику (на ІІІ курсі)

Практична підготовка фахового молодшого бакалавра зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» проходить в наступних установах:

 • Міністерство освіти і науки України

 • Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві

 • Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово - комунального господарства України

 • ДП «Дарницький вагоноремонтний завод»

 • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

 • Державна служба якості оствіти України

 • Акціонерне товариство «ОТП БАНК»

 • Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

 • Товариство з обмеженою відповідальністю з ІК «ВЕРІТЕКС» тощо


Навчання після коледжу

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченою програмою.

Ступінь бакалавра та магістра за спеціальністю можна отримати в наступних ВНЗ:

 • Національна академія керівних кадрів культури і мистетств

 • Національний авіаційний університет

 • Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості

 • Таврійський національний університет

 • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 • Європейский университет

 • Київський університет імені Бориса Грінченка (Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія. Фахівець видавничо поліграфічного виробництва)

 • Київський національтний університет культури і мистетств


Також можливий вступ на інші спеціальності за скороченою програмою на базі освітньо-кваліфікаціного рівня молодшого спеціаліста спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за кошти фізичних та юридичних осіб.