Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Про спеціальність

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи здійснює професійну діяльність у сфері документального та інформаційного обслуговування управлінських установ усіх форм власності.

Дисципліни, що вивчаються

 • Документознавство
 • Документальне забезпечення кадрової служби
 • Інформаційне забезпечення управління
 • Інформаційні системи і мережі
 • Стилістика ділового мовлення
 • Професійна етика
 • Спеціальні системи документознавства
 • Архівознавство
 • Психологія ділового спілкування

Загальна інформація

Код, назва спеціальності: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: організатор діловодства

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: бюджет та контракт

Термін навчання на базі 9 класу: 2 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 1 рік 10 місяців

Термін навчання заочно: 2 роки 5 місяців

Вступні екзамени: українська мова; математика або історія України

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

Розмір стипендії: 980 грн.

Фахові здібності

Випускник спеціальності зможе працювати:

 • Організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.)
 • Фахівцем з документно-інформаційних комунікацій
 • Фахівцем функціонального підрозділу
 • Фахівцем адміністративного підрозділу
 • Фахівцем підрозділу кадрів і трудових відносин
 • Фахівцем у галузі бібліотечної справи
 • Референтом
 • Музеєзнавцем
 • Архівознавцем

Практична підготовка

Практична підготовка молодшого спеціаліста зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» проходить в наступних установах:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві
 • Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово - комунального господарства України
 • ДП «Дарницький вагоноремонтний завод»
 • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
 • Державна інспекція якості оствіти України
 • Банківські установи, тощо

Навчання після коледжу

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченою програмою.

Ступінь бакалавра та магістра за спеціальністю можна отримати в наступних ВНЗ:

 • Національна академія керівних кадрів культури і мистетств
 • Національний авіаційний університет
 • Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
 • Таврійський національний університет
 • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
 • Європейский университет
 • Київський університет імені Бориса Грінченка (Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія. Фахівець видавничо поліграфічного виробництва)
 • Київський національтний університет культури і мистетств


Також можливий вступ на інші спеціальності за скороченою програмою на базі освітньо-кваліфікаціного рівня молодшого спеціаліста спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за кошти фізичних та юридичних осіб.