Соціальна робота

Про спеціальність

Соціальна робота – діяльність, спрямована на допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, на забезпечення соціальної підтримки найменш захищених верств суспільства.

Особливістю сучасної професійної соціальної роботи є те, що вона має на меті не лише підтримку людини, але й її повернення до повноцінного самостійного активного життя.

Соціальна робота є дуже перспективною та високорозвиненою галуззю. Тому сьогодні у сфері соціальної роботи в Україні діють:

 • Центри зайнятості та праці
 • Соціальні служби для молоді та служби у справах неповнолітніх
 • Кризові центри та притулки для дітей та дорослих
 • Територіальні центри по роботі з населенням, будинки-інтернати та пансіонати
 • Реабілітаційні центри для людей з особливими потребами для тих, хто страждає важкими захворюваннями
 • Соціально-психологічні відділи на підприємствах, у навчальних закладах, військових частинах, установах внутрішніх справ та відбуття покарання
 • Понад 60 тисяч громадських організацій, що займаються наданням соціальних послуг, захистом прав, профілактикою соціальних та особистих проблем, формуванням здорового способу життя.

Дисципліни, що вивчаються

 • Теорія соціальної роботи
 • Загальна психологія
 • Сімейне право
 • Методика і технологія соціальної роботи
 • Соціальна робота на виробництві
 • Документальне забезпечення соціальної роботи
 • Право соціального забезпечення
 • Організація і облік соціальних виплат

Програма "Подвійний диплом"

Студенти мають можливість отримати другу вищу освіту (програма «Подвійний диплом») у Вищій лінгвістичній школі м. Ченстахово, Польща.

Загальна інформація

Код, назва спеціальності: 231 «Соціальна робота»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: соціальний працівник

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: бюджет та контракт

Термін навчання на базі 9 класу: 2 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 1 рік 10 місяців

Термін навчання заочно: 2 роки 5 місяців

Вступні екзамени: українська мова; математика або історія України

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

Розмір стипендії: 980 грн.

Фахові здібності

Фахівець здатний виконувати роботу за професією:

 • Фахівець з орієнтації сліпих
 • Асистент соціального вихователя
 • Інспектор з соціальної допомоги
 • Соціальний працівник (допоміжний персонал)
 • Асистент вихователя виправно-трудового закладу
 • Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)

Практична підготовка

Під час навчання студенти проходять практичну підготовку в центрах соціальної допомоги м. Києва:

 • Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 • Центри соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами
 • Дошкільні та загальноосвітні заклади
 • Громадські організації та благодійні фонди різного соціального спрямування
 • Комплекси соціальної адаптації для осіб з особливими потребами

Навчання після коледжу

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченою програмою.

Ступінь бакалавра та магістра за спеціальністю можна отримати в наступних ВНЗ:

 • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (термін навчання - 2 роки бакалавр)
 • Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України. Навчання на гуманітарно-педагогічному факультеті з терміном навчання - 3 роки бакалавр.
 • Таврійський національний університет (термін навчання - 2 роки бакалавр)
 • Національний авіаційний університет
 • ДВНЗ "Університет менеджменту освіти НАПНУ" та ін.

Також можливий вступ на інші спеціальності на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності «Соціальна робота» за кошти фізичних та юридичних осіб.