Прикладна механіка

Фаховий напрям: «Обслуговування та ремонт устаткування зварювального виробництва»

Про спеціальність

Технологічний прогрес і конкуренція спонукають оснащувати сучасні промислові підприємства різноманітним обладнанням, установками, роботизованими комплексами, транспортними та іншими засобами. При цьому технічно неможливо виготовити знаряддя праці, інші основні фонди та їх компоненти з однаковою рівномірністю зносу і приблизно рівними термінами служби. У процесі їх виробничої експлуатації спрацьовуються та руйнуються окремі деталі, що призводить до втрати робочих якостей: знижуються точність, потужність, продуктивність та інші параметри.

З метою компенсації зносу та підтримання устаткування в працездатному стані на весь період служби необхідно здійснювати систематичне технічне (експлуатаційне) його обслуговування, ремонтні роботи та технічну діагностику. В Україні такі фахівці є найдефіцитнішими, вони завжди мають роботу на потужних підприємствах машинобудівних галузей.

Дисципліни, що вивчаються

 • Устаткування для зварювання тиском

 • Монтаж зварювального устаткування

 • Устаткування для термічного різання

 • Налагодження, обслуговування та ремонт зварювального устаткування

 • Устаткування для зварювання плавленням

 • Конструкційні та електротехнічні матеріали

 • Стандартизація, взаємозамінність та технічні вимірювання

 • Інженерна графіка

 • Загальна електротехніка з основами електроніки

 • Технічна механіка

Програма "Подвійний диплом"

Коледж співпрацює з Польським університетом «Humanitas» (м. Сосновець, Польща). Співпраця дає можливість студентам коледжу всіх спеціальностей на базі повної середньої освіти отримати паралельно додаткову освіту у польському університеті за спеціальностями:

 • Менеджмент в туризмі і рекреації;

 • Управління маркетингом і РR-комунікації;

 • Управління людськими ресурсами;

 • Економіка і управління бізнесом.

Загальна інформація

Код, назва спеціальності: 131 «Прикладна механіка»

Фаховий напрям: «Обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва»

Кваліфікація: електромеханік

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Форма навчання: денна

Джерела фінансування: бюджет та контракт

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців

Вступні екзамени: українська мова; математика або історія України

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

Розмір стипендії: 1250 грн.

Фахові здібності

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки:

 • Обробна промисловість

 • Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

 • Виробництво електричних машин та устаткування

 • Виробництво іншого електричного устаткування

 • Виробництво іншого електроустаткування, не віднесеного до інших угрупувань

 • Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, не віднесеного до інших угрупувань

 • Монтаж іншого електричного устаткування, не віднесеного до інших угрупувань

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи:

 • Електромеханік

 • Електромеханік дільниці

 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування

 • Технік з налагоджування та випробувань

Може займати первинні посади:

 • Технік з експуатації та ремонту устаткування

 • Технік з налагоджування та випробувань

 • Технік-конструктор (електротехніка)

 • Технік-технолог (електротехніка)

 • Лаборант (галузі, техніки)

Практична підготовка

Практична підготовка молодшого спеціаліста зі спеціальності «Прикладна механіка» включає:

 • Навчальну практику: слюсарну, механічну, монтажну (на ІІІ курсі)

 • Виробничу практику для оволодіння робітничою професією (на ІV курсі)

 • Виробничу технологічну практику (на ІV курсі)

 • Переддипломну практику (на ІV курсі)

Бази практик:

 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

 • ТОВ «БФ Завод»

 • ПАТ «Завод «Артемзварювання»

 • ДП «Енергоремонт»

 • ДП «Дарницький вагоноремонтний завод»

Відповідно до проявлених здібностей на підприємстві студенти набувають одну з наступних робітничих професій: налагоджувальник зварювального та газоплазморізального устаткування (2-3 розряд), електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (2-3 розряд), електрозварник ручного зварювання (2-3 розряд).

Навчання після коледжу

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченою програмою.

Ступінь бакалавра та магістра безкоштовно можна отримати в наступних ВНЗ:

Також можливий вступ на інші спеціальності за скороченою програмою на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності «Прикладна механіка» за кошти фізичних та юридичних осіб.

Випускники спеціальності

 • Дубко Андрій Григорович - кандидат технічних наук, успішно працює в інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона, викладає зварювальні дисципліни в коледжі. Старший науковий співробітник.

 • Бондаренко Софія Михайлівна - заступник начальника навчально-тренувального центру «Авторемонт сервіс» держпідприємства «Енергоатом».

 • Черняк Ярослав Петрович - кандидат технічних наук, працює в інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона. Старший спеціаліст.

 • Тетянич Евген Петрович - заступник генерального директора «Торговий дім Зварювання».

 • Малахов Євгеній Михайлович - керівник виробничого напрямку компанії «Svarkom».

 • Кравченко Юрій Костянтинович - менеджер зі збуту компанії «Svarkom».

 • Таймер Едгар Едуардович - менеджер зі збуту компанії «Svarkom».

 • Мороз Сергій Михайлович - заступник директора ТОВ "БФ Завод" по технічним питанням.

 • Кушнаренко Денис Андрійович - головний зварник Дарницького вагоноремонтного заводу.