Прикладна механіка

Освітньо-професійна програма: «Зварювальне виробництво»

Про спеціальність

Майже на кожному підприємстві та в інших організаціях народного господарства викорис­товується важливий технологічний процес - зварювання. Без зварювання неможливе виготовлення верстатів, електричних машин, літаків, турбін, різних металевих конструкцій, прокладання трубопроводів; зведення будинків, виробництво суден, котлів, будова мостів.

Зварюванням з'єднують об'єкти розмірами від мікрометрів (інтегральні схеми в мікроелектроніці і т.п.) до сотень метрів (корпуси суден). До області зварювання також відносяться процеси термічного різання, паяння, наплавлення, напилення  і металізації, зміцнення поверхонь та інші. 

Висока ефективність процесу зварювання визначила її широке поширення у всіх галузях промисловості. Діапазон її застосування простирається від космічних досліджень і атомної енергетики до приладобудування, зв'язку і навіть медицини та біотехнології.   

Дисципліни, що вивчаються

 Програма "Подвійний диплом"

Коледж співпрацює з Польським університетом «Humanitas» (м. Сосновець, Польща). Співпраця дає можливість студентам коледжу всіх спеціальностей на базі повної середньої освіти отримати паралельно додаткову освіту у польському університеті за спеціальностями:

Загальна інформація

Код, назва спеціальності:                 131  «Прикладна механіка»

Освітньо-професійна програма:   «Зварювальне виробництво»

Кваліфікація:                                        технік – технолог зварювального виробництва      

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр

Форма навчання:                                денна та заочна

Джерела фінансування:                    бюджет та контракт  

Термін навчання на базі 9 класу:   3 роки 10 місяців 

На базі 11 класу / заочно:                 2 роки 10 місяців

На базі ПТНЗ / заочно:                      1 рік 10 місяців

Вступні екзамени:                              українська мова;   математика або історія України

Академічні права:                              вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 

Розмір стипендії:                                1930 грн. ( підвищена стипендія 2808 грн.)

Фахові здібності

  Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки:

та інші

Фахівець здатний виконувати зазначені  професійні роботи:

Може займати первинні посади:

Практична підготовка

Практична підготовка молодшого спеціаліста зі спеціальності «Прикладна механіка» включає:

Бази практик:

Відповідно до проявлених здібностей на підприємстві студенти набувають одну з наступних робітничих професій: електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (2-3 розряд), електрозварник ручного зварювання (2-3 розряд), газорізальник (2-3 розряд), зварник на машинах контактного (пресового) зварювання (2-3 розряд).

Навчання після коледжу

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченою програмою.

Ступінь бакалавра та магістра  можна отримати в  наступних ВНЗ: 

Також можливий вступ на інші спеціальності за скороченою програмою на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності «Прикладна механіка» за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Випускники спеціальності