Менеджмент

Про спеціальність

Менеджер - це фахівець з високим рівнем теоретичної та практично-виробничої підготовки щодо здійснення оперативного управління бізнесом або компанією. Менеджер виступає як керуюючий у формуванні ринкових стратегій, залученні інвестицій, здійсненні нововведень, оптимізації співвідношення попиту і пропозиції. 

Випускники спеціальності можуть працевлаштуватись за фахом в будь-якій галузі економіки, державній структурі або приватному бізнесі.

Дисципліни, що вивчаються

 Програма "Подвійний диплом"

Коледж має угоду про співпрацю з Польським університетом "Вища лінгвістична школа" (м. Ченстохова, Польща) та паралельно навчає студентів за міжнародною програмою "Подвійний диплом" зі спеціальностей "Соціальна робота", "Менеджмент", "Фінанси, банківська справа та страхування". 

Також  коледж співпрацює з Польським університетом «Humanitas» (м. Сосновець, Польща). Співпраця дає можливість студентам коледжу всіх спеціальностей на базі повної середньої освіти отримати паралельно додаткову освіту у польському університеті за спеціальностями:

 Загальна інформація

Код, назва спеціальності:                     073   «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма: "Організація виробництва" 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:     молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація:                                            помічник керівника виробничого підрозділу  

Форма навчання:                                   денна 

Джерела фінансування:                        бюджет та контракт  

Термін навчання на базі 9 класу:       3 роки 5 місяців 

Термін навчання на базі 11 класу:     2 роки 5 місяців

Вступні екзамени:                                  українська мова;   математика або історія України

Академічні права:                                  вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 

Розмір стипендії:                                   1510 грн. ( підвищена стипендія 2197 грн.)

Практична підготовка

Практична підготовка фахівця включає наступні види практик:

Практична підготовка фахового молодшого бакалавра зі спеціальності «Менеджмент» проходить в наступних установах:

Навчання після коледжу

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченою програмою.

Ступінь бакалавра та магістра за спеціальністю можна отримати в наступних ВНЗ:

Також можливий вступ на інші спеціальності за скороченою програмою на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності «Менеджмент» за кошти фізичних та юридичних осіб.