Менеджмент

Про спеціальність

Менеджер - це фахівець з високим рівнем теоретичної та практично-виробничої підготовки щодо здійснення оперативного управління бізнесом або компанією. Менеджер виступає як керуюючий у формуванні ринкових стратегій, залученні інвестицій, здійсненні нововведень, оптимізації співвідношення попиту і пропозиції.

Випускники спеціальності можуть працевлаштуватись за фахом в будь-якій галузі економіки, державній структурі або приватному бізнесі.

Дисципліни, що вивчаються

 • Менеджмент

 • Маркетинг

 • Бухгалтерський облік

 • Фінанси

 • Комерційне право

 • Виробнича інфраструктура підприємств

 • Економіка підприємств

 • Статистика

 • Фінанси підприємств

 • Економічний аналіз

Програма "Подвійний диплом"

Коледж має угоду про співпрацю з Польським університетом "Вища лінгвістична школа" (м. Ченстохова, Польща) та паралельно навчає студентів за міжнародною програмою "Подвійний диплом" зі спеціальностей "Соціальна робота", "Менеджмент", "Фінанси, банківська справа та страхування".

Також коледж співпрацює з Польським університетом «Humanitas» (м. Сосновець, Польща). Співпраця дає можливість студентам коледжу всіх спеціальностей на базі повної середньої освіти отримати паралельно додаткову освіту у польському університеті за спеціальностями:

 • Менеджмент в туризмі і рекреації;

 • Управління маркетингом і РR-комунікації;

 • Управління людськими ресурсами;

 • Економіка і управління бізнесом.

Загальна інформація

Код, назва спеціальності: 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма: "Організація виробництва"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: помічник керівника виробничого підрозділу

Форма навчання: денна

Джерела фінансування: бюджет та контракт

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 5 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 5 місяців

Вступні екзамени: українська мова; математика або історія України

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

Розмір стипендії: 980 грн.

Практична підготовка

Практична підготовка фахівця включає наступні види практик:

 • Навчальну (на ІІІ курсі)

 • Технологічну практику (на ІV курсі)

 • Виробничу практику (на ІV курсі)

Практична підготовка фахового молодшого бакалавра зі спеціальності «Менеджмент» проходить в наступних установах:

 • Казенне підприємство «Радіовимірювач»

 • ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»

 • ТОВ «ОВБ Алфінанц Україна»

 • ДП «Дарницький вагоноремонтний завод»

 • «ПриватБанк»

 • ДП культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»

 • Національна академія статистики, обліку та аудиту

 • ТОВ з ІК "ВЕРІТЕКС"

Навчання після коледжу

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченою програмою.

Ступінь бакалавра та магістра за спеціальністю можна отримати в наступних ВНЗ:

Також можливий вступ на інші спеціальності за скороченою програмою на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності «Менеджмент» за кошти фізичних та юридичних осіб.