Менеджмент

Про спеціальність

Менеджер - це фахівець з високим рівнем теоретичної та практично-виробничої підготовки щодо здійснення оперативного управління бізнесом або компанією. Менеджер виступає як керуюючий у формуванні ринкових стратегій, залученні інвестицій, здійсненні нововведень, оптимізації співвідношення попиту і пропозиції.

Випускники спеціальності можуть працевлаштуватись за фахом в будь-якій галузі економіки, державній структурі або приватному бізнесі.

Дисципліни, що вивчаються

 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Фінанси
 • Комерційне право
 • Виробнича інфраструктура підприємств
 • Економіка підприємств
 • Статистика
 • Фінанси підприємств
 • Економічний аналіз

Програма "Подвійний диплом"

Коледж має угоду про співпрацю з Польським університетом "Вища лінгвістична школа" (м. Ченстохова, Польща) та паралельно навчає студентів за міжнародною програмою "Подвійний диплом" зі спеціальностей "Соціальна робота", "Менеджмент", "Фінанси, банківська справа та страхування".

Загальна інформація

Код, назва спеціальності: 073 «Менеджмент»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: помічник керівника виробничого підрозділу

Форма навчання: денна

Джерела фінансування: бюджет та контракт

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 5 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 5 місяців

Вступні екзамени: українська мова; математика або історія України

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

Розмір стипендії: 980 грн.

Практична підготовка

Практична підготовка молодшого спеціаліста зі спеціальності «Менеджмент» проходить в наступних установах:

 • Казенне підприємство «Радіовимірювач»
 • ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»
 • ТОВ «ОВБ Алфінанц Україна»
 • ДП «Дарницький вагоноремонтний завод»
 • «ПриватБанк»
 • ДП культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту

Навчання після коледжу

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченою програмою.

Ступінь бакалавра та магістра за спеціальністю можна отримати в наступних ВНЗ:

Також можливий вступ на інші спеціальності за скороченою програмою на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності «Менеджмент» за кошти фізичних та юридичних осіб.