Галузеве машинобудування

Про спеціальність

Галузеве машинобудування – спеціальність широкого профілю, мета якої опанувати розбір складових частин великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких верстатів, промислових систем, автомобілів та навіть літаків й космічних кораблів. Спеціальність надає класичну технічну освіту та передбачає підготовку сучасних фахівців для найбільш важливих секторів економіки.

Майбутній фахівець-машинобудівник отримує ґрунтовні знання щодо об’єктів машинобудування, поглиблені вміння здійснювати аналіз і проектувати машини, механізми та обладнання різного призначення, розробляти сучасні технології їх виробництва та керування ними, забезпечувати якісну експлуатацію.

Перспективність навчання і отримання технічної освіти очевидна. Сьогодні на ринку праці для успішного розвитку економіки країни вкрай не вистачає фахівців інженерної галузі, і це найвагоміший аргумент отримати освіту саме за даним напрямом.

Дисципліни, що вивчаються

 • Обробка різанням, металорізальний інструмент та верстати
 • Підйомно-транспортні машини
 • Технологічне обладнання промислових підприємств
 • Технічне обслуговування
 • Ремонт та монтаж машин та агрегатів
 • Гідропневмопривід
 • Матеріалознавство та конструкційні матеріали
 • Загальна електротехніка з основами електроніки
 • Економіка, організація та планування
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Технічна механіка
 • Інженерна графіка

Загальна інформація

Код, назва спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування»

Фаховий напрям: 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: технік з експлуатації та ремонту устаткування

Форма навчання: денна та заочна

Джерела фінансування: бюджет та контракт

Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців

Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців

Термін навчання заочно: 2 роки 10 місяців

Вступні екзамени: українська мова; математика або історія України

Академічні права: вступ на ІІ (ІІІ) курс до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

Розмір стипендії: 1250 грн.

Фахові здібності

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки:

 • Переробна промисловість
 • Виробництво підйомно-транспортного устаткування
 • Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підйомно-транспортного устаткування
 • Виробництво інших машин та устаткування загального призначення
 • Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення
 • Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи:

 • Технічні фахівці-механіки
 • Креслярі
 • Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

Може займати первинні посади:

 • Технік з інструменту
 • Технік з механізації трудоємких процесів
 • Технік-технолог (механіка)
 • Технік-конструктор
 • Технік
 • Технік з метрології
 • Технік з налагодження та випробувань
 • Технік з підготовки виробництва
 • Технік з підготовки технічної документації
 • Технік із стандартизації
 • Технолог

Практична підготовка

Практична підготовка молодшого спеціаліста зі спеціальності «Галузеве машинобудування» включає:

 • Навчальну практику (ознайомчу, слюсарно-механічну) (на ІІ курсі)
 • Навчальну практику на отримання робітничої професії (на ІІІ курсі)
 • Виробничу технологічну практику (на ІV курсі)
 • Виробничу переддипломну практику (на ІV курсі)

Бази практик:

 • Державне науково-виробниче підприємство «Алкон-твердосплав»
 • ДП «Дарницький вагоноремонтний завод»
 • ТОВ «БФ Завод»
 • ДП «Завод порошкової металургії»
 • ДП «Енергоремонт»
 • ПАТ Завод «Ленінська кузня»
 • ДП «Київський бронетанковий завод»

Відповідно до проявлених здібностей на підприємстві студенти набувають одну з наступних робітничих професій: слюсар-ремонтник (2-3 розряд), токар (2-3 розряд), слюсар з механоскладальних робіт (2-3 розряд), фрезерувальник (2-3 розряд).

Навчання після коледжу

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченою програмою.

Ступінь бакалавра та магістра за спеціальністю безкоштовно можна отримати в наступних ВНЗ:

Також можливий вступ на інші спеціальності за скороченою програмою на основі осівтньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності «Галузеве машинобудування» за кошти фізичних та юридичних осіб.