Прикладна механіка

Освітньо-професійна програма: "Обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва"

ВИДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРАКТИК ТРЗВ.docx