Офіційні документи

Освітня діяльність

Положення про педагогічну раду ДВНЗ КМТК

Положення про методичну раду ДВНЗ КМТК

Положення про предметно-циклову комісію у ДВНЗ КМТК

Положення про порядок організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів  ДВНЗ КМТК

Положення про екзаменаційну комісію

Концепція освітньої діяльності і розвитку ДВНЗ КМТК

Положення зі змінами про формування рейтингової оцінки для призначення і виплати стипендії у ДВНЗ КМТК

Положення про організацію роботи підготовчих курсів

Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ КМТК

Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ КМТК

Положення про порядок проведення та умови визначення студентами вибіркових дисциплін у ДВНЗ КМТК

Положення про дистанційне навчання у ДВНЗ КМТК

Наказ про перейменування закладу освіти


Статут  КМТФК

Положення про відділення в Державному вищому навчальному закладі "Київський механіко-технологічний коледж"

Положення про структурні підрозділи

Правила внутрішнього розпорядку КМТФК

Положення про робочі та дорадчі органи

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту Державного зразка та додатку до диплома у ДВНЗ КМТК

Положення про адміністративну раду

Положення про гуртожиток 

Положення про приймальну комісію

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ КМТК 

Положення про студентське самоврядування у КМТФК

Положення про виховну роботу

Положення про академічну доброчесність у КМТФК

Положення про запобігання та протидію корупції у КМТФК

Положення про Комісію з питань профілактики правопорушень 

Положення про порядок запобігання і врегулювання конфліктів інтересів в діяльності працівників КМТФК

Положення про методичне об'єднання класних керівників 

Положення про психологічну службу

Положення про класного керівника студентської групи 

Положення про студентську раду 

Положення про студентську раду гуртожитку

Положення про старосту студентської групи 

Положення про протидію булінгу у КМТФК

Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності

№ 8511

№8309

№ 7989

№ 5395

№ 7837

№ 7010

№ 4382