Офіційні документи

Освітня діяльність

Положення про педагогічну раду ДВНЗ КМТК

Положення про методичну раду ДВНЗ КМТК

Положення про предметно-циклову комісію у ДВНЗ КМТК

Положення про порядок організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів ДВНЗ КМТК

Положення про екзаменаційну комісію

Концепція освітньої діяльності і розвитку ДВНЗ КМТК

Положення зі змінами про формування рейтингової оцінки для призначення і виплати стипендії у ДВНЗ КМТК

Положення про організацію роботи підготовчих курсів

Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ КМТК

Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ КМТК

Положення про порядок проведення та умови визначення студентами вибіркових дисциплін у ДВНЗ КМТК

Положення про дистанційне навчання у ДВНЗ КМТК


Наказ про перейменування закладу освіти

Державні закупівлі

Річний план закупівель

Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності

№ 8511

№8309

№ 7989

№ 5395

№ 7837

№ 7010

№ 4382