Офіційні документи

Фінансова діяльність

Баланс станом на 01 січня 2017 р.

Звіт по результатам фінансової діяльності за 2016 р.

Звіт про рух грошових коштів станом на 01 січня 2017 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2016 р.

Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги за 2016 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2016 р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01 січня 2107 р.

Пояснювальна записка станом на 01 січня 2017 р.

Звіт про рух необоротних активів станом на 01 січня 2017 р.

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування станом на 01 січня 2017 р.

Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей станом на 01 січня 2017 р.

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями які не відображаються у формі № 7 д, № 7 м, "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" станом на 2017 р.

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних рахунках.

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України.

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого ) бюджетів на реєстраційних, інших рахунках, відкритих в органах державної казначейської Служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 01 січня 2017 р.

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), за 2016 р.

Кошторис на 2017 рік.