Механіко-технологічне відділення

Завідувач відділення

Йовенко Світлана Миколаївна


тел.: (044) 559-44-37

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: «МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ», «ТРАНСПОРТ»

Спеціальність «Галузеве машинобудування» (кваліфікація: технік з експлуатації та ремонту устаткування)

Спеціальність за­снована у 1968 році. На цій спеціальності готують спеціалістів ремонтної служби середньої ланки. Випускники коледжу працюють на посадах майстрів, старших майстрів, технологів та конструкторів ремонтної служби підприємств. Протягом існування спеціальності диплом техніка-механіка отримали 4547 осіб.

Знання та практичні навички, які набувають студенти протягом навчання в коледжі, дозволяють працювати випускникам у сфері сервісного обслуговування побутової техніки, автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також менеджерами салонів з продажу різноманітної техніки.

Під час навчання студенти вивчають конструкції машин і агрегатів, принцип їх роботи, методи поновлення зламаних деталей, способи ремонту машин і агрегатів.

Обов'язковим етапом є проходження практики у майстернях коледжу, участь у міському конкурсі серед ВНЗ І-ІІ р. а. м. Києва “Кращий за фахом слюсар”. За результатами виробничої практики студенти отримують робітничий розряд.

Спеціальність “Автомобільний транспорт” (кваліфікація: механік)

Фахівець цієї спеціальності здійснює виробничо-технічну та управлінську діяльність, яка пов'язана з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів і двигунів, набуває практичних навичок в автотранспортних і ремонтних підрозділах підприємств, організаціях, фірмах.

За час навчання студенти вивчають наступні дисципліни: основи технології ремонту, технічна експлуатація автомобілів, автомобільні двигуни, електрообладнання автомобілів, правила безпеки дорожнього руху, технічна діагностика автомобілів тощо.

Спеціальність “Прикладна механіка” (кваліфікація: технік-технолог зварювального виробництва)

Науково-технічний прогрес і підвищення рівня машинобудування та будівництва пов'язані з удосконаленням технологій зварювального виробництва.

Для підготовки спеціалістів у коледжі створена належна матеріально-технічна база: спеціалізовані лабораторії, виробничі майстерні. Студенти проходять виробничу практику на провідних підприємствах м. Києва, де здобувають практичні навички, переймають досвід, впроваджують власні інноваційні розробки.

Спеціальність ”Прикладна механіка” (кваліфікація: електромеханік)

Зварювальне устаткування потребує кваліфікованого обслуговування та ремонту. В Україні такі фахівці є найдефіцитнішими, вони завжди мають роботу на потужних підприємствах машинобудівних галузей.

Вивчення таких навчальних дисциплін, як устаткування для зварювання тиском, монтаж зварювального устаткування, технічна механіка допоможуть майбутнім фахівцям якнайшвидше визначити причину неполадок та усунути їх несправності. Практичне навчання студенти проходять на провідних підприємствах м. Києва.

Для навчання студентів і підготовки спеціалістів за фаховим спрямуванням «Зварю­вальне виробництво» коледж має сучасне обладнання в лабораторіях. Вивчаються новітні технології зварювального виробництва.

Для поліпшення ефективності навчального процесу коледж розширює форми співробітництва з інститутом електрозварювання їм. Є.О. Патона, зварювальним факультетом Національного україн­ського технічного університету (КПІ), передовими підприємствами міста Києва.

Перед виходом на виробничу практику в коледжі проводиться знайомство студентів з найновітнішими сучасними зразками зва­рювального обладнання, відомої в Україні українсько-австрійської фірми зварювального обладнання «Фроніус-Україна».

Студенти проходять практику на таких підприємствах: ДП «Дарницький вагоноремонтний завод». Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, ВАТ завод «Ленінська кузня», завод «Металіст». СП ТОВ «Техсервіс», «Веко і партнер ГлебХ».

За 47 років існування навчального закладу коледж підготував значну кількість дипломованих спеціалістів з вищою освітою: «Зварювальне виробництво» — 4767 чоловік; «Обслуговування і ремонт устаткування зварювального вироб­ництва» — 924 чоловіки.

Наші випускники працюють на різних посадах в організаціях та установах України:

  • Дубко Андрій Григорович - кандидат технічних наук, успішно працює в інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона, старший науковий співробітник. Викладає зварювальні дисципліни в коледжі.

  • Бондаренко Софія Михайлівна - заступник начальника навчально-тренувального центру «Авторемонт сервіс» держпідприємства «Енергоатом».

  • Черняк Ярослав Петрович - кандидат технічних наук, працює в інституті електрозварювання ім.Є.О. Пагона, старший спеціаліст.

  • Тетянич Евген Петрович - заступник генерального директора «Торговий дім Зварювання».

  • Малахов Євгеній Михайлович - Керівник виробничого напрямку компанії "Svarkom".

  • Кравченко Юрій Костянтинович - Менеджер зі збуту компанії "Svarkom".

  • Таймер Едгар Едуардович - Менеджер зі збуту компанії "Svarkom".

  • Мороз Сергій Михайлович - заступник директора ТОВ "БФ Завод" з технічних питань.

  • Кушнаренко Денис Андрійович - головний зварник Дарницького вагоноремонтного заводу.