Заочна форма навчання


Життя неодноразово переконує нас у необхідності та практичності заочної форми навчання. У сьогоднішніх умовах нестабільності і змін в державі зростає потреба у підвищенні кваліфікації, перекваліфікації та опануванні нової професії. Тому заочна форма навчання є актуальною, оптимальною і чи не єдиною можливістю отримання необхідної освіти в умовах життєвих змін. Підготовка спеціалістів за заочною формою навчання є найбільш мобільною і гнучкою, оскільки дозволяє здобути необхідні знання або скоригувати освіту без відриву від виробництва.

Сьогодні в коледжі заочне відділення готує студентів за наступними спеціальностями:

Заочна форма навчання надає можливість працюючій молоді здобувати освіту, підвищувати кваліфікацію, відкриває нові можливості для отримання фундаментальних знань і професійних навичок, сприяє зміцненню зв’язків науки з практикою, студенти мають вільний графік та можливість навчатись у зручний час. Пріоритетом заочної форми навчання є одночасне отримання теоретичних знань із закріпленням їх на практиці, доступ до особистого досвіду викладачів, обмін практичними й теоретичними знаннями з працюючими однокурсникам, встановлення та розширення ділових контактів.