Гуманітарно-економічне відділення


Завідувач відділення

Білан Яна Анатоліївна


тел.: (044) 292-37-08

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: «КУЛЬТУРА І МИСТЕТСТВО», «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»


Спеціальність “Соціальна робота” (кваліфікація: соціальний працівник)

Професійний соціальний працівник виступає в ролі посередника між громадянином і державою, отримує компетенції, необхідні для діяльності в галузі соціального консультування, організації соціальної допомоги населенню. Випускники можуть працювати у відділах соціального захисту, правоохоронних органах, освітніх установах, сфері охорони здоров'я.

Спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” (кваліфікація: організатор діловодства)

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи здійснює професійну діяльність у сфері документального та інформаційного обслуговування управлінських установ усіх форм власності.

За період навчання студенти вивчають наступні дисципліни: діловодство, комп'ютерна графіка, основи менеджменту і маркетингу, документознавство, інформаційне забезпечення управління тощо.

Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхуваня” (кваліфікація: оцінювач-експерт)

Фахівців цієї спеціальності готують для роботи у сфері біржової діяльності, навчають оцінювати та аналізувати фінансовий стан підприємства, укладати договори на брокерське обслуговування, обліковувати операції з купівлі-продажу цінних паперів та виплати дивідендів тощо.

Оцінювачі-експерти можуть працювати в установах банку, нотаріальних конторах, страхових компаніях, підприємствах різних форм власності на первинних засадах брокера, біржового маклера.

Спеціальність “Менеджмент” (кваліфікація: помічник керівника виробничого підрозділу)

Фахівець з менеджменту здійснює оперативне управління первинним виробничим підрозділом, приймає оптимальні рішення у сфері аспектів економіки.

Основними навчальними дисциплінами під час навчання є основи менеджменту, маркетингу, бухоблік, фінанси, комерційне право, виробнича інфраструктура підприємств тощо.