Бібліотека
Завідувач бібліотекою

Московченко Олена Володимирівна

Київський механіко-технологічний фаховий коледж має власну бібліотеку. Бібліотека має великий бібліотечний фонд, який нараховує 65954 примірників. Бібліотека формує універсальний, з врахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включається: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання.

Бібліотека знаходиться в епіцентрі навчально-виховного процесу. Вона і сховище документів і основна база для навчання, і скарбниця народної мудрості. Бібліотека – це інформаційний ресурс коледжу, осередок інтелектуальної культури та центр якісного та оперативного інформування.

У своїй роботі бібліотека керується такими основними нормативними документами: 

Роль бібліотеки у житті коледжу незаперечна, вона є фундаментом освіти, самоосвіти. Це місце, де можна поповнити свої знання, відпочити, поспілкуватись з ровесниками, однодумцями, опонентами, висловити свої думки, погляди, знаючи, що вони будуть сприйняті. Значна увага приділяється оформленню читального залу, інтер’єру всієї бібліотеки. Бібліотекарі у своїй професійній діяльності виступають як організатори індивідуальної та колективної діяльності, при цьому розвивають, навчають і виховують, тобто бібліотечними формами та засобами здійснюють педагогічну діяльність. Добре розуміють, що навчання є головним завданням студентів. Навчити читачів вчитися із задоволенням, навіть із захопленням, зробити рутинну працю привабливою, формувати навички орієнтування в інформації, критично оцінювати одержані результати, створювати нову інформацію – завдання, яке разом із педагогами вирішують бібліотекарі.

Викладачі та бібліотекарі прагнуть до переорієнтації бібліотеки в інформаційний центр, створюють у навчальному закладі культ книги, як джерела знань, мудрості, духовних цінностей. Саме тут студенти переконуються в істинності приказки "Без читання немає навчання". Саме тут вони розуміють, що оволодіння знаннями неможливе без аналізу і синтезу, без осмислення інформації, а вміння критично мислити, опрацьовувати інформацію буде актуальним завжди, а ці навички студенти отримають у бібліотеці.

Основні напрямки діяльності бібліотеки коледжу 

Проведена повна  планова інвентаризація бібліотечного фонду наявних підручників із загальноосвітньої, загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.

Бібліотекарі ретельно вивчали  каталоги видавництв, книготорговельних організацій з метою відбору необхідних видань згідно з  замовленнями циклових комісій.  Бібліотечний фонд був поповнений новою навчальною літературою та необхідними фаховими періодичними виданнями. На 01.01.2017 року бібліотечний фонд становить 65 954 примірники.

Основна робота абонементу скерована на обслуговування читачів різних категорій: студентів денної та заочної форми навчання, викладацького складу та інших користувачів. Значна увага приділялась обслуговуванню студентів І курсу. 

Здійснюється  наступна робота:

Читальний зал бібліотеки коледжу оперативно та максимально повно задовольняв потреби в літературі наукового та навчального змісту. 

 В роботі використовуються різноманітні форми культурно-масової  роботи, яка була скерована  Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді: бесіди,  літературно – історичні огляди,  лекції, бібліотечні уроки, тематичні виховні заходи,  поетичні сторінки. Були представлені книжкові виставки:

Тематичні  літературно – історичні  огляди та вітальні листівки:

Бібліотечні уроки та лекції:

Тематичний цикл лекцій-екскурсій «Дослідження наукових підходів до вивчення  методики зберігання документів, книг та інформації збереженої на електронних носіях»: