Керівнику

гуртка


ДОКУМЕНТАЦІЯ КЕРІВНИКА ГУРТКА

У керівника гуртка на робочому місці повинні бути:

1. Заяви студентів, щодо вступу в гурток.

2. Список членів гуртка.

3. Журнал з обліку роботи гуртка:

3.1 Розклад роботи гуртка.

3.2 План роботи гуртка.

3.3 Облік відвідування та зміст занять.

3.4 Інструкції з техніки безпеки (за необхідністю).