R2R คืออะไร ?... ทำไมต้อง R2R

R2R คืออะไร ? ... ทำไมต้อง R2R

R2R ชื่อเต็ม คือ“Routine to Research” R2R คือ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” ผลลัพธ์ของ R2Rไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ได้ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัย R2R ไปใช้พัฒนางานประจำนั้นๆ ด้วย


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์