Інформаційні технології інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів в електронній комерції

Електронна публікація

Українська академія друкарства

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Климентий Юрій Михайлович, Огірко Ігор Васильович

Електронна комерція - це сукупність технічних і організаційних форм ведення комерційної діяльності і здійснення операцій з використанням електронних систем і мережі Інтернет як засоби взаємодії з партнерами, банком, постачальниками і споживачами товарів і послуг. Як правило, в системах електронної комерції присутні всі етапи здійснення угоди: пошук необхідної продукції або послуг, уточнення деталей угоди, оплата, отримання замовлення. У двохтисячних роках став набирати стрімких обертів новий спосіб заробляння грошей - продаж товарів і послуг через Інтернет. Настала ера електронної комерції, і ми вступаємо в неї з розумінням того, що Інтернет, електронна комерція і інші подібні поняття не що інше, як інженерні системи і технології.

Інтернет-магазин це складна система, інтегрована через локальну мережу або Інтернет з іншими службами підприємства (виробничою, постачальницькою, рекламною, маркетинговою, складами, службами доставки і технічної підтримки) і взаємодіє з операційним банком. Найважливішою перевагою віртуального Інтернет-магазину перед реальним є можливість одночасного обслуговування практично необмеженого числа клієнтів. Електронний бізнес (е-business) є дуже близьким до електронної комерції поняттям. Під електронним бізнесом розуміється вся сукупність виробничих і організаційних відносин між працівниками одного підприємства, між різними підприємствами, державою, установами науки, культури, освіти, некомерційними та громадськими організаціями, причому ці суб'єкти взаємодіють безпосередньо в електронній формі, через мережу Інтернет.

Рис. 1. Основні напрямки сучасного електронного бізнесу

Електронний бізнес - це більш загальне поняття, ніж електронна комерція, хоча в деяких джерелах між ними стоїть знак рівності. Системи електронного бізнесу, на відміну від систем електронної комерції, можуть мати або не мати комерційну складову. До останніх можна віднести електронні державні системи, системи В2Е та ін. Електронні державні системи (e-government) призначені для надання державної (урядової) інформації і послуг підприємствам, організаціям та приватним особам через Інтернет. Фактично вони являють собою "інтернетизацію" діяльності держструктур і відомств, наприклад Інтернет-сайти імміграційної і податкової служби.

Основними класами систем для електронної комерції є:

  • Business-to-Business (B2B) - Бізнес-Бізнес. Взаємодія одного бізнесу з іншим (організація поставок, обмін документацією, замовлення, фінансові потоки, координація дій, спільні заходи). Рішення для корпоративної електронної комерції;
  • Business-to-Customer (B2C) - Бізнес-Споживач. Взаємодія продавця і покупця (придбання клієнтом товарів, послуг, отримання консультацій, придбання страховок тощо.).

Виділяють також і інші категорії:

  • Business-to-Government (B2G) - Бізнес-Уряд. Спеціальний вид торгівлі на замовлення урядових організацій;
  • Government-to-Citizens (G2C) - Уряд-Громадяни. Забезпечення вільного доступу громадян до всієї необхідної державної інформації;
  • Government-to-Governmen (G2G) - Уряд-Уряд. Сфера відносин державних органів між собою;
  • Customer-to-Customer (С2C) - Споживач-Споживач. Продаж товарів, безпосередньо від однієї людини (користувача) іншому (наприклад: аукціон);
  • Consumer-to-Business (C2B) - Споживач-Компанія. Прикладом моделі електронної комерції C2B служить компанія Priceline, де споживач вказує ціну, за яку він хоче купити товар, наприклад авіаквитки, або послугу, наприклад, забронювати номер в готелі;
  • Business-to-Partners (B2P) або Business-to-aLLiance (B2L) - Бізнес-Партнери. Взаємодія з філіями і партнерами, спільні підприємства і спілкування з постачальниками послуг;
  • Business-to-Employee (B2E) - Бізнес-Співробітник. Внутрішньо-корпоративна система електронного бізнесу, яка дозволить організувати роботу персоналу компанії і вести спільну бізнес-діяльність співробітників, окремих структур або підрозділів. Подібні системи призначені для забезпечення зручності і привабливості роботи висококваліфікованого персоналу на даному підприємстві, організації його роботи з гнучким режимом часу, надання можливостей навчання, соціальних пільг, інформації про систему преміювання, корпоративних заходах і т.п. Фактично, B2E системи беруть на себе деякі функції менеджерів, адміністрування та управління кадрами. Як правило, такі системи функціонують у внутрішньо-корпоративної мережі - Інтранеті, але можуть мати доступ і ззовні - з Інтернету;
  • Business-to-Business-to-Customer (B2B2c) - Бізнес-Бізнес-Споживач. Інтеграції систем класу B2B і B2C в єдиній платформі;
  • Exchange-to-Exchange (E2E) - Біржа-Біржа. В рамках даної моделі продавці і покупці виконують транзакції не тільки в масштабі конкретної електронної біржі, а й між різними електронними біржами.

За видами бізнес-відносин, що встановлюються в процесі угоди, прийнято виділяти такі типи електронної комерції:

  1. Електронна комерція між різними приватними особами. Типовий приклад - електронний аукціон, на якому одні приватні особи можуть виставляти на продаж товари та предмети, призначені для покупки іншими приватними особами;
  2. Варіант електронної комерції, коли в якості покупців виступають переважно приватні особи. Типовий приклад - інтернет-магазин, який продає побутову електроніку, або, наприклад, платна довідкова служба;
  3. варіант електронної комерції між підприємствами. Такі системи зазвичай використовуються для організації постачання підприємств і збуту готової продукції (procurement);
  4. Електронна комерція, де в якості сторін бізнес-відносин виступають підприємства з одного боку і державні установи з іншого.

Основний акцент в розробках сайтів B2B робиться на використання захищених протоколів і кодування даних при передачі через мережу Інтернет, а також систем електронного підпису, що гарантує безпеку і захист інформації від несанкціонованого доступу. Використовується розподілена структура, інформація оновлюється через Інтернет з використанням безпечних протоколів.

Електронна комерція між комерційними підприємствами з одного боку і державними установами з іншого. Створення інформаційного порталу в Мережі дозволяє вирішити цілий ряд важливих завдань для обох сторін. Одна з них - забезпечення суспільства необхідною інформацією про діяльність того чи іншого органу влади і комерційних структур, що сприяє більшій відкритості демократичності влади і доступності організацій. За рахунок використання і масового застосування інформаційних технологій підвищується ефективність функціонування економіки, державного і місцевого управління. Крім іншого реалізація даного виду електронного бізнес-відносин дасть можливість:забезпечити ефективну взаємодію органів державного управління і місцевого самоврядування, як всередині – на міжвідомчому рівні, так і з господарюючими суб'єктами та громадянами; сприяти розвитку незалежних ЗМІ за допомогою впровадження ІТ в їх професійну діяльність; сприяти розвитку інфраструктури доступу для підприємств, організацій та громадян до телекомунікаційних мереж, до загальнодоступних електронних бібліотек і баз даних, бібліотекам науково-технічної інформації; забезпечити умови для встановлення "зворотного зв'язку" і розвитку взаємодії між державою та громадянами і тим самим підвищити довіру громадян до держави і органам влади.

Рішення поставлених завдань виходять з:

  • масштабності, - мається на увазі використання апаратного і програмного забезпечення, що дозволяє розширювати і розвивати систему в майбутньому без необхідності значної модернізації;
  • покрокової реалізації, - тобто реалізація системи в кілька етапів, в кінці кожного з яких буде введена в експлуатацію певна, повністю функціонуюча частина системи;
  • комплексність підходу, - дозволяє включення в проект не тільки процесів розробки і реалізації системи, але і всіх робіт, пов'язаних з впровадженням, підтримкою і подальшим супроводом програмно-апаратного комплексу системи;
  • функціональне програмування ядра і сховища даних. Саме на цю частину покладаються завдання обробки значних обсягів інформації: структурованих даних, текстів в різних форматах, гіпертекстових документів і т.п.

Модуль надає користувачеві не тільки можливості доступу до інформації, що зберігається, але і такі функції, як:

  • автоматичне індексування з можливістю морфологічного пошуку;
  • логічне зв'язування документів на основі гіпертекстових технологій;
  • засоби архівного зберігання версій документа з необхідною супутньою інформацією.

Cистеми зазвичай використовуються для організації постачання підприємств і збуту готової продукції (procurement). Наприклад, компанія може розмістити запит на комерційні пропозиції, отримати поточні котирування від своїх постачальників, укласти контракт, отримати або сплатити рахунки, опублікувати документи. Ринок стає більш відкритим і з'являється маса можливостей взаємодії і придбання необхідних послуг на локальному ринку, позбавляючи від необхідності імпорту матеріалів і обладнання з-за кордону або тривалого пошуку ділового партнера. У міжнародному сенсі, електронна комерція дає компанії більше шансів для високої активності на глобальному ринку. Система B2B може бути як відкритою, яку можуть бачити і відвідувати звичайні користувачі або інші можливі партнери, так і закритою - існує тільки для певних партнерів або робочих груп і виконує тільки певні технологічні функції.

Cистеми електронної комерції типу В2В призначені для підтримки бізнес-відносин між підприємствами. Перш за все, такі системи покликані вирішити завдання збуту і матеріально-технічного постачання (procurement). Умовно системи В2В можуть бути розділені на наступні типи, хоча деякі системи В2В можуть мати ознаки приналежності до декількох типів. Корпоративний сайт компанії призначений для спілкування даної компанії з іншими - партнерами, контрагентами, постачальниками і споживачами, які діють і потенційними інвесторами. Сайт, як правило, містить інформацію про компанію, її персоналі, керівництві, а також каталоги продукції і опис послуг. Онлайн магазин (onlinestore) може бути вбудований в загально-корпоративний сайт або існувати окремо. Призначений для забезпечення збуту продукції підприємства. Такий Інтернет-магазин дозволяє покупцям розміщувати замовлення на необхідну продукцію безпосередньо через Інтернет, укладати контракти, проводити платежі і здійснювати контроль за поставками. Служба закупівель (buysite) так само, як і "онлайн магазин", може бути вбудована в загально корпоративний сайт або винесена в окремий. Служба закупівель або постачання (В2В procurement) дозволяє підприємству здійснювати матеріально-технічне постачання безпосередньо зі свого Інтернет-сайту. Така система містить можливості публікації своєї потреби в матеріально-технічних ресурсах, пошуку постачальників і отримання від них комерційних пропозицій, організації тендерів і конкурсів і т.д. Інформаційні сайти і вертикальні портали надають інформацію про індустріальну галузі в цілому, основних компаніях цієї галузі, дають огляд подій, що стосуються даної галузі, ключові індикатори і параметри стану ринку, а також інформацію про галузеві стандарти, електронні довідники і т.д. Можуть також виконувати функції проведення електронних конференцій і дискусій, а також деякі функції для підтримки постачання-збуту. Брокерські сайти працюють в якості посередника між покупцем і продавцем, їх завдання - отримати через Інтернет-сайт замовлення від одного підприємства, а потім розмістити виконання цього замовлення на іншому. Електронні торгові майданчики (ЕТМ) існують як окремі Інтернет-системи і призначені для безпосередньої організації онлайн діяльності фахівців служб збуту і постачання різних підприємств. На ЕТМ створюються "робочі місця" для забезпечення користувачів необхідним сервісом (створення і підтримка фірмових каталогів, пошук продавців і покупців, проведення тендерів, аукціонів та інших видів конкурсів в режимі онлайн, комплекс засобів інтерактивної взаємодії контрагентів, маркетинговий і кон'юнктурний аналіз, передконтрактна і контрактна підготовка, проведення оплат постачальникам і контролю поставок). Торговий майданчик може фактично надавати всі функції, необхідні для забезпечення збуту і постачання. Таким чином, місце на ЕТМ є АРМ фахівця зі збуту або постачання.

Торговий майданчик (e-marketplace) включає:тендер онлайн, що дозволяє покупцеві вибирати постачальника на конкурсній основі;аукціон онлайн, що дозволяє продавцю вибирати покупця на конкурсній основі;електронні каталоги, які ведуться самими постачальниками в єдиній формі і дозволяють покупцеві знаходити необхідну продукцію, використовуючи пошук по найменуванню та моделі (за ключовими словами), за рубрикатором-класифікатором, по виробнику і т.д .; засоби взаємодії покупців і продавців для забезпечення переговорного процесу і передконтрактної підготовки. В якості таких засобів може виступати система обміну текстовими повідомленнями, а також система голосового спілкування через Інтернет;засоби для здійснення угод (узгодження і підписання договорів поставки або купівлі-продажу в режимі он-лайн, проведення оплат постачальникам, відстеження поставок (відвантажень) і т.п.);спеціальні засоби для забезпечення маркетингового (кон'юнктурного) аналізу. На торговому майданчику, як правило, існує процедура авторизації учасників. Бажаючі стати користувачами даної ЕТМ проходять реєстрацію, що дозволяє встановити і ввести в систему необхідну інформацію про підприємство користувача. Після реєстрації користувачеві надаються ключі (логін-ім'я, пароль) для входу в систему. При введенні свого ключа система розпізнає даного користувача і надає йому доступ до ресурсів системи. ЕТМ є складно організованою системою зі своєю інфраструктурою. Її функціонування забезпечують група фахівців в даній галузі, технічна допомога та інші сервісні служби. Робота на ЕТМ є, як правило, платною. Причому на деяких торгових майданчиках стягується комісія (в розмірі декількох відсотків або часток відсотка) від проведених операцій (транзакцій). На інших майданчиках доступ оплачується фіксованою сумою, що не залежить від проведених операцій. При цьому вартість роботи на торговому майданчику незрівнянно нижче вартості створення свого Інтернет-магазину або своєї електронної служби постачання. Електронні біржі за функціями дуже близькі до торгових майданчиків, однак, на відміну від торгового майданчика, діяльність на такій біржі ведуть не самі підприємства, а їх агенти (брокери). Інтегровані комплекси забезпечують пряму взаємодію внутрішньо-корпоративних систем управління (АСУ, ERP) із зовнішньою системою електронної комерції В2В - торговельний майданчик і є найбільш закінченим і привабливим рішенням в області електронної комерції В2В. Інтегровані комплекси дозволяють повністю автоматизувати всі функції матеріально-технічного постачання і пов'язати в єдиному ланцюжку поетапно всі ланки внутрішньо-корпоративних бізнес-процесів: аналіз, планування, бухгалтерію і фінанси, облік матеріальних цінностей (склади), збут, постачання, логістику. Електронна комерція між комерційними підприємствами та споживачами. Це варіант електронної комерції, коли в якості покупців виступають переважно приватні особи - масовий споживач і замовник. Типовий приклад - інтернет-магазин, який продає побутову електроніку, книги або, наприклад, платна довідкова служба. B2C ефективний для усунення відмінностей між великими містами та віддаленими регіонами в сенсі доступності товарів і послуг для споживача. Цей вид електронних бізнес-відносин створює нову технологію продажів, яка полегшує доставку товарів і послуг споживачам в будь-якій частині світу. Ще один плюс B2C - прямі продажі з мінімальною кількістю посередників. Усунення посередників дає можливість встановлювати конкурентні ціни на місцях і навіть збільшувати їх (виключаючи відсоток посередників), що природно приведе до зростання прибутку. Ринкові відносини в розвинених державах формувалися протягом кількох століть, тоді як український ринок існує менше 20 років. Тут все ще превалюють радянські традиції управління підприємствами, а також їх екзотична альтернатива - напівбандитський менеджмент "за поняттями". Безумовно, позначається слабка юридична, економічна та маркетингова культура суб'єктів ринку. Позитивну роль зіграло прийняття закону про електронний цифровий підпис .При цьому судово-арбітражна система і система виконання судових рішень поки не здатні створити реального захисту для чесного правового бізнесу, і до сих пір багато спірних питань між підприємствами вирішуються не юристами, і не тільки юристами, але і з залученням так званих служб безпеки. У підприємств-суб'єктів ринку практично відсутні навички юридичного самозахисту: рідко зустрінеш грамотні, детально опрацьовані господарські договори. Крім того, відсутні також навички забезпечення грамотної економічної безпеки: немає досвіду проведення аналітичних досліджень ринку, вироблення оптимальної маркетингової стратегії і стратегічного планування виробництва.

Іншим найважливішим мікроекономічних ефектом від впровадження систем електронної комерції є підтримка живого конкурентного середовища, що дозволяє залучати до конкурсні закупівельні процедури, що проводяться великими компаніями, всіх потенційних гравців ринку. Саме цей фактор часто і викликає певний спротив нижньої і середньої ланки закупівельних підрозділів, які побоюються втратити "додаткового заробітку". І він же (цей фактор) є позитивним з точки зору вищого менеджменту та акціонерів компаній.

Електронний банкінг (E-banking, internetbanking, onlinebanking) входить до складу засобів електронної комерції, таких як: цифрова готівка, обмін інформацією, рух капіталу, маркетинг, торгівля та страхування (рис.2).

Рис 2. Схема видів електронної комерції

Інтернет-банкінг є одним з різновидів "Homebanking", технології віддаленого банківського обслуговування, що дозволяє клієнту одержувати банківські послуги, не відвідуючи банківський офіс. Ця технологія з'явилась на початку 80-х років і з того часу істотно змінилася. У розвитку послуг homebanking можна виділити три основних етапи:телефонний банкінг - банківський сервіс, що базується на використанні можливостей телефонів з тональним набором номера; ПК-банкінг, що дозволяє клієнту за допомогою персонального комп'ютера і модему напряму підключатись до серверів банку і здійснювати банківські операції (не через Інтернет);електронний банкінг від ПК-банкінгу відрізняється тим, що для організації взаємодії з банком використовуються широкі можливості Інтернет. Є найбільш перспективним втіленням технології homebanking. За статистикою, більше 80% усіх банківських операцій людина може робити, сидячи за комп'ютером вдома чи в офісі. Вигоду від такого роду діяльності одержують усі задіяні особи: клієнти банків, банки, розробники програмного забезпечення і власники фірм, що представляють свої товари і послуги в Інтернет.

Сьогодні кращі системи віддаленого банківського обслуговування пропонують споживачам практично весь спектр послуг, доступних клієнтам в офісі банку: операції зі своїми рахунками (баланси, виписки, перекази з рахунку на рахунок), інвестування засобів (депозити, цінні папери, валютні спекуляції), перекази й оплата рахунків за товари і послуги (разові і періодичні платежі) і навіть видача кредитів. Перша причина, що стимулює банки впроваджувати Інтернет-банкінг - виникнення попиту на ці послуги. І, безумовно, віддалене обслуговування клієнтів через Інтернет банкам є вигідним. Насамперед, тому, що до мінімуму знижуються витрати банку, пов'язані із здійсненням операцій. Витрати банку на одну трансакцію в системі Інтернет-банкінгу можна знизити до 1 цента, що в 100 разів менше, у порівнянні з собівартістю обслуговування в звичайному відділенні банку. Витрати на створення (купівлі) і запуск банківської Інтернет-системи можна прирівняти з витратами на відкриття одного звичайного відділення або філії банку. Якщо до цього додати мізерні витрати на здійснення операцій, то швидкість окупності Інтернет-відділення банку і його загальна ефективність будуть у кілька разів вище, ніж у звичайного відділення. Але все це можливо при дотриманні як мінімум однієї умови, що одночасно є третьою основною причиною інтересу банків до Інтернет-банкінгу - це можливість залучити велику кількість клієнтів, що не прив'язані до географічного розташування банку. Вже сьогодні наявність системи електронного банкінгу в банку, що обслуговує фізичних осіб, є істотною конкурентною перевагою. Можна припустити, що в найближчі роки можливість обслуговування через Інтернет стане обов'язковим елементом комплексу банківських послуг. Електронний банкінг цікавить і фахівців з ПЗ. Бачачи потенційних споживачів (банки) розробники програмного забезпечення відкрили для себе новий дуже перспективний ринок. Розробляючи усе більш досконалі системи віддаленого банківського обслуговування, намагаючись задовольнити усе більшу кількість споживачів, розробники мають зараз і будуть мати надалі прибуткову нішу на ринку.

Інтернет-банкінг приносить прибуток і фірмам, що продають свої товари і послуги кінцевим споживачам - фізичним особам. Користувачу Інтернет набагато простіше робити покупки чи користуватися послугами, застосовуючи при цьому якомога меншу кількість зусиль і часу. Відповідно, будь-яка фірма, що представила в Інтернет свою продукцію чи послуги і можливість придбати їх on-line, буде мати більше потенційних покупців. Найчастіше Інтернет-банк розглядається як додатковий банк поряд з основним, хоча не виключена можливість повного переходу до такого банку, якщо він зможе запропонувати більш вигідні умови і привабливі послуги при репутації надійного банку. Таким чином, один з варіантів позиціонування Інтернет-банку - як допоміжний офіс для оплати поточних рахунків. Цей варіант потребує мінімальних інвестицій.

Електронний банкінг в Україні. 3 жовтня 2000 року департамент інформатизації НБУ затвердив використання Міжнародним комерційним банком в експериментальному режимі програмного забезпечення Bank On-Line засобами мереж загального доступу, у тому числі й Інтернет, для своїх клієнтів. Клієнти "МКБ" можуть одержувати поточну інформацію щодо стану свого рахунку в режимі реального часу. Крім того, система забезпечує багаторівневий захист інформації від несанкціонованого доступу і дає можливість проводити платежі між клієнтами банку та Інтернет-магазинами чи Інтернет-покупцями.

За результатами досліджень, проведених Українським фінансовим порталом, відсотковий розподіл операцій з купівлі/продажу товарів чи послуг в Україні на сьогоднішній день можна проілюструвати наступними діаграмами (рис.3):

Рис 3. Використання українськими банками Інтернет-ресурсів для комерції

Як видно, в Україні поширення банківських Інтернет-послуг просувається досить повільно. Крім об'єктивних причин, таких як недосконалість законодавчої бази, недостача професіоналів у бізнесі для використання нових технологій та недовіра до можливостей Інтернет-бізнесу, активному розвитку електронної комерції заважає ще й психологічний фактор.

Висновок

Електронна комерція - це прискорення більшості бізнес-процесів за рахунок їх проведення електронним чином. У цьому випадку інформація передається безпосередньо до одержувача, минаючи стадію створення паперової копії на кожному етапі. Таким чином, електронну комерцію можна характеризувати як ведення бізнесу через Інтернет. Системи електронної комерції можна розділити на два основні класи - системи для організації роздрібної торгівлі і системи для взаємодії з діловими партнерами (системи бізнес для споживача і бізнес для бізнесу). Ринок стає більш відкритим і з'являється маса можливостей взаємодії і придбання необхідних послуг на локальному ринку, позбавляючи від необхідності імпорту матеріалів і обладнання з-за кордону або тривалого пошуку ділового партнера. У міжнародному сенсі, електронна комерція дає компанії більше шансів для високої активності на глобальному ринку. Система B2B може бути як відкритою, яку можуть бачити і відвідувати звичайні користувачі або інші можливі партнери, так і закритою - існує тільки для певних партнерів або робочих груп і виконує тільки певні технологічні функції.

Список використаної літератури

1.Гаврилов Л.П. Електронна комерція. - М .: Солон, 2006. - 112 с.

2.Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. - М: Финпресс, 2008. - 376 с.

3.Гук М. Апаратні засоби IBM PC. Енциклопедія - СПб: Пітер Ком, 2009. - 816 с.

4.Девід Козине Електронна комерція. - М .: Видавництво: Російська редакція, 2009. - 365 с.

5.Клімченя Л.С. Електронна комерція. - Мінськ: Вища школа, 2009. - 426 с.

6.Котлер Ф. Основи маркетингу / Пер. з англ. - М: Прогрес, 2009.412 с.

7.Лувенська Т. В, Мартинова В. В, Скородумов Б.І. Безпека інформації в системах електронних платежів: Навчальний посібник. - М .: МІФІ, 2007. - 392 с.

8.Рейнольдс М. Електронна комерція. - М .: Лорі, 2010. - 560 с.

9 .Соколова А.Н., Геращенко Н.І. Електронна комерція. Світовий досвід. - М .: Видавництво: Відкриті системи. 2010. - 318 с.

10.Успенський І. Інтернет як інструмент маркетингу. - Санкт-Петербург: Видавництво BHV, 2009. - 389 с.