information

Utbildning av förtroendevalda är en nödvändig satsning. Utan välutbildade förtroendevalda blir verksamhet och förhandlingsresultat sämre.

Vi änvänder dropbox

Dropbox håller dina filer och teamet synkroniserade. Allt du sparar i Dropbox kan smidigt nås från alla dina enheter. Det går lätt att skicka stora filer, även till personer som inte har något Dropbox-konto. Och med funktioner som dokumentscannar, delade mappar, åtkomst off-line m.m. blir det enkelt att samarbeta med andra.


Fakliga Utbildningar

Här hittar du fackliga utbildningar som vänder sig till dig utifrån din fackliga tillhörighet, var du bor i landet samt om du har fackligt uppdrag eller inte.

Skyddsverksamheten på MTR Tech AB

Central skyddskommitté:


Övergripande frågor t.ex. Företagshälsovård, arbetsmiljöförbättringar m.m. Omfattar hela MTR Tech AB.


Lokala skyddskommittéer:


Tar upp frågor som t.ex. lokala arbetstidsfrågor, nya eller ändrade lokaler, skyddsronder, nya kemikalier, arbetsorganisation eller ändrad personalstyrka på resp. depå.


Indelning av skyddsombudens ansvarsområden


Det finns minst ett lokalt skyddsombud (SO) utstationerat på vart och ett av företagets arbetsställen varav tre är huvudskyddsombud (HSO).