KVALITA - TECHNOLÓGIE - DIAGNOSTIKA

QUALITY - TECHNOLOGIES - DIAGNOSTICS

24.05. - 25.05.2018

Nitra, Technická fakulta SPU v Nitre

Organizátori

Katedra kvality a strojárskych technológií, Technická fakulta SPU v Nitre, SR

Spoluorganizátori

Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach, SR

Oddelenie Integrovaných systémov riadenia, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach, SR

Katedra kvality, riadenia procesu a produktu, Politechnika Sliezska, PL