ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสำคัญ

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซม ปี 2561

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 40 โรงเรียน โดยมี ดร.วสันต์ สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุขสันต์ คุ้มบัว นายเสถียร ตรีศรี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 และบุคลากรของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุม (อาคารสำนักงานหลังเดิม) สพป.ขอนแก่น เขต 5

>>>>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร่องแซง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดร.วสันต์ สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านร่องแซง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนมาเรียนรวม จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโนนชาติ โดย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้เยี่ยมห้องเรียน พบปะนักเรียน และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้บริหารและคณะครู พร้อมให้ข้อชี้แนะพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียน .

>>>>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผอ.สนผ.บรรยายพิเศษ อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา และการนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ของ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 รวมทั้งสิ้น 260 คน โดยมีนายเสถียร ตรีศรี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

>>>>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

7 มิ.ย. 2561 ศธ 04029/1821 ขอเชิญร่วม "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561"

ศธ 04029/ว1821 รายละเอียด โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

25 พ.ค. 2561 ศธ 04029/1570 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติของสถานศึกษา

ศธ 04029/ว1570

24 พ.ค. 2561 ศธ 04029/1559 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ศธ 04029/ว1559 คู่มือ DMC คู่มือ EMIS

22 พ.ค. 2561 ศธ 04029/1517 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่1/2561

ศธ 04029/ว1517 สิ่งที่ส่งมาด้วย

21 พ.ค. 2561 ศธ 04029/1502 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ศธ 04029/ว1502

ดาวน์โหลดเอกสาร

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ(Admin) ระดับเขต และติดตามข่าวสาร

แลกเปลี่ยความรู้ในกลุ่มผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ

และการรายงานติดตามผล

ได้ที่ Line Group : DMC & E-MES KKN5