ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สพป.ขอนแก่น เขต 2

ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งอยู่อาคาร 2 ชั้น 2 ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรได้จำนวน 40 ที่นั่งพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อุปกรณ์โสต อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง