UTBILDNING

Kinnunen Consulting erbjuder utbildning som omfattar:

  • Orientering i Arbetsmiljölagstiftning inom EU och nationellt; direktiv, riktlinjer, standarder
  • Riskhantering
  • Produktsäkerhet och CE-märkning i praktiken