REFERENSER

Referenser i urval

CLOETTA

Kinnunen Consulting hjälper Cloetta med maskinsäkerhet och riskbedömningar av alla maskinlinjer vid fabriken i Ljungsbro.

PROFILGRUPPEN

Kinnunen Consulting i samarbete med SWECO hjälper Profilgruppen i Åseda att riskbedöma och CE-märka maskinerna i en ny presslinje som ska öka produktionskapaciteten med 10.000 ton aluminiumprofiler årligen.

STORA ENSO Packaging Solutions Sweden

Kinnunen Consulting bistår Stora Enso Packaging Solutions i Jönköping med riskbedömningar och bedömningar om överensstämmelse med tillämpliga EU-direktiv för arbetsmiljö och CE-märkning samt säkerhetstekniska frågor kring maskinutrustning.

STENA RECYCLING AB

Kinnunen Consulting i samarbete med SWECO hjälper Stena Recycling AB i Halmstad att riskbedöma och CE-märka maskinerna i Sveriges modernaste anläggning där återvinningsmaterial från hela samhället förädlas och blir resurser för nordisk industri.

VESTAS

För Vestas genomförde Kinnunen Consulting en kartläggning av den finska lagstiftningen gällande inspektioner av vindkraftverk. Uppdraget resulterade i en matris som visar vilken lagstiftning och vilka krav som föreligger för inspektioner och med vilka intervaller de ska genomföras.


RUSTA

Rustas nya högautomatiserade lager i Norrköping är en investering på 500 miljoner. Kinnunen Consulting har på uppdrag av Rusta genomfört säkerhets- och tekniska granskningar på utförandet av levererad utrustning.